Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Developing and Applying New Statistical Models to Test for Transgenerational Effects of Environmental Exposures in Pregnancy

Alternativ tittel: Utvikling og bruk av nye statistiske modeller for å teste effekten av miljøeksponering under graviditet på fremtidige generasjoner

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

325640

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2029

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det er veldokumentert at skadelige miljøfaktorer under graviditeten, som for eksempel røyking av sigaretter og inntak av store mengder alkohol, kan påvirke helsen til det ufødte barnet i form av for eksempel for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Mer kontroversielt har forskere også vist sammenhenger mellom disse ugunstige miljøeksponeringer under graviditet og langsiktige helse for fremtidige generasjoner (dvs. barnas barn). Siden disse sammenhenger ikke kan undersøkes ved randomiserte kontrollerte studier (ettersom det både vil være uetisk å utsette gravide kvinner og deres barn for skadelig eksponering, samt kostbart og tidkrevende å følge individene i minst en generasjon), er det uklart om disse sammenhengene på tvers av generasjoner (transgenerasjonelle sammenhenger) representerer årsakssammenhenger. Uten metoder for å undersøke transgenerasjonseffekter, kan det vitenskapelige samfunnet ikke bevise om de faktisk eksisterer, og i så fall omfanget av deres biologiske, medisinske og økonomiske betydning. Vi vil utvikle og anvende tre nye statistiske metoder for å teste eksistensen av transgenerasjonell arv av miljøeksponeringer i mennesker, som et alternativ til å gjennomføre randomiserte kontrollerte forsøk. Prosjektet vil gi sterke bevis for eller mot eksistensen av transgenerasjonseffekter hos mennesker. Vi vil levere ny kunnskap om transgenerasjonelle biologiske mekanismer, samt menneskets tilpasning til ugunstige miljøeksponeringer og den påfølgende helsen til fremtidige generasjoner.

This project will develop causal models and methods that will have widespread applicability to questions related to transgenerational inheritance in humans. The project will provide strong evidence for or against the existence of transgenerational effects on birthweight that will yield new knowledge regarding transgenerational biological mechanisms, adaptation to unfavourable environmental exposures and the subsequent health of future generations. This is important because there is growing evidence suggesting that environmental exposures, such as maternal diet, alcohol consumption and smoking during pregnancy may have long-term biological consequences across multiple generations, potentially playing a role in disease susceptibility. Ideally, strong evidence for the existence of transgenerational effects in humans could be obtained from Randomized Controlled Trials. However, Randomized Controlled Trials cannot be performed easily in this context and in most cases would be unethical. Without a method to investigate transgenerational effects robustly, the scientific community cannot prove whether they exist in humans, nor evaluate the true extent of their biological, medical and economic importance. We will develop and apply three different statistical approaches to test for the existence of transgenerational inheritance of environmental exposures in human populations, as an alternative to conducting Randomized Controlled Trials. We will focus on grandchild’s birthweight as a model phenotype to test for the existence of these transgenerational effects because (a) such effects, if they exist, are likely to manifest most strongly in the case of perinatal phenotypes; and (b) there are large genotyped cohorts, which we can access, with information on three generations of individuals and birthweight with considerable statistical power to detect such effects.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder