Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

FUTURES4Fish: Adaptive socio-technological solutions for Norwegian fisheries and aquaculture

Alternativ tittel: FUTURES4Fish: Adaptive sosioteknologiske løsninger for norsk fiskeri og havbruk

Tildelt: kr 12,5 mill.

Trolig blir det ulike former av fiskeri og havbruk (F&H) som vil være Norges viktigste grønne eksportnæringer. I disse skiftende tider har man søkelys på alternativer til petroleum. Energieffektivisering er hva markedene etterlyser i dag. Men det kommer andre muligheter og utfordringer. Noen trender er forventet, som høye oppstartskostnader, «slow food»-bevegelsen, økende vegetarisme og veganisme blant ungdom, introduksjon av genmodifisert fisk, samt bruk av neste generasjons teknologier. Men, som COVID-pandemien lærte oss, er F&H også svært sårbare for brå endringer. Dette kan f.eks være uhelbredelige laksesykdommer, en konfrontasjon eller en atomulykke i Barentshavet, eller handelsbarrierer og stengning av markeder. I så fall, skal vi da også stenge ned, vente og se hva andre gjør, som under pandemien? Vinnerne vil til slutt være de som foregriper problemene, som ser de nye mulighetene og utvikler tilpassede sosiale og miljømessige strategier, teknologier og praksiser for utnyttelse av marine ressurser. I disse scenarioer skiller vi mellom mulig og sannsynlig framtid, og mellom ønskede og uønskede tilstander. Vi har nå en gylden mulighet der man ved hjelp av kunnskap og kreativ nytenkning kan forbedre og gjenoppfinne F& H næringene. Dermed kan man være bedre forberedt til å møte uforutsigbare eller usannsynlige endringer som kommer til å skje. For å co-designe effektive og tilpasningsdyktige løsninger vil FUTURES4Fish benytte tverrfaglig metodikk og den nyeste teknologien innen strategisk framsyn. Vi vil forske på de utfordringer og muligheter som kommer innen økologi, fartøyteknlogi og governance. Så langt har industrien, akademia og beslutningstakerne for det meste oversett de langsiktige oppsider og nedsider av risikoen. Vi vil sette samme den nye innsikten i en KunnskapsBank for Blå Framtid og gjøre den tilgjengelig for alle.

With an expectable ‘end of oil’, fisheries and aquaculture (F&A) may soon become Norway’s leading export industry with a green profile. However, the impact of trends such as high start-up cost, veganism, synthetic fish, use of next-generation technologies on the F&A industry, individuals, local communities, society, and the environment has not been assessed until now and no coping strategies have been designed for possible disruptive events (e.g. untreatable salmon disease; confrontation or nuclear accident in the Barents Sea; market lockdown). We suggest that, right now, there is a window-of-opportunity for the development of socially & environmentally responsible next-generation technologies and associated practices of marine resource extraction, within the wider vision of possible, probable, and desirable futures. Right now it is the moment to empower the imagination of F&A stakeholders and enhance their ability to prepare, recover, and invent as changes occur in an industry that has to become better at dealing with the unknown and unpredictable, or the unlikely but possible. FUTURES4Fish will contribute to avoiding path dependence and socio-technical lock-in in a domain where technological development not seldom had negative consequences. To co-design and prototype effective and sustainable solutions, we will use an interdisciplinary methodology, latest developments in next-generation technology, and the most recent techniques in creative thinking and strategic foresight. Our vision is to contribute to an adaptive F&A industry in Norway that is both successful and benign. The main output of the project is the CRAFT Toolbox of Knowledge Integration for Blue Futures, which provide stakeholders (fishers, aquaculture farmers, school students, scientists, policy makers etc.) with the competence to develop and practice the ability to imagine and prepare for change and disruptive events in fisheries and aquaculture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder

Temaer og emner

HavbrukPortefølje ForskningssystemetMarinHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Banebrytende forskningMatMat - Blå sektorAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierInternasjonaliseringAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Avanserte produksjonsprosesserNaturmangfoldNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningPortefølje Demokrati og global utviklingMarinForurensningKlimaPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Hav og kystHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensGrunnforskningPortefølje Klima og miljøNaturmangfold og miljøKjønnsperspektiver i forskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystKjønnsperspektiver i forskningKjønn som perspektiv i problemstillingKlimarelevant forskningLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannSamfunnssikkerhetLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapFNs BærekraftsmålLTP3 Fagmiljøer og talenterMatAnvendt forskningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeid