Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Impact of Climate-driven habitat LOss in Norwegian fjords on ecosystem STructure and functional ecology of cartilaginous fishes (LOST)

Alternativ tittel: Påvirkning av klima og opprett på habitatbruk hos pigghå

Tildelt: kr 12,0 mill.

Norske fjorder er viktig både for industri, turisme og rekreasjon. De mest kjente og synlige økosystemtjenestene er fiske og oppdrettsvirksomhet, som ofte er i konflikt med hverandre. Men fjorder huser også mange arter og forskjellige økosystemer som får mindre oppmerksomhet eller blir ansett som en plage. Pigghå er en av flere haiarter som bruker fjorder i store deler av livet, og som er truet på grunn av overfiske. I de siste årene har det blitt rapportert om flere tilfeller hvor pigghå har hatt uønsket effekt på fiske og angrepet oppdrettsanlegg. Samtidig tror vi at habitat til pigghåen reduseres når klimaendringer og menneskelig aktivitet påvirker dypet med redusert oksygennivå. Et ubesvart spørsmål er derfor om denne endringen i bunnvannet påvirker sannsynligheten for at det blir mer konflikter mellom mennesker og haien, og hvordan de menneskelige aktiviteten skal klare å ko-eksistere med det naturlige økosystemet og artene som finnes i fjordene. I LOST prosjektet er målet å forstå hvordan atferden og habitatbruken til haien blir påvirket av de endringene vi nå ser. Ved å merke 120 pigghå med akustiske merker med dybde og aktivitetssensorer, er målet å forstå hvordan habitatbruken til haien er og hvordan den påvirkes av menneskelig aktiviteter inne i fjordene. I tillegg skal vi kartlegge populasjonsstrukturer og ta prøver som kan si noen om hvordan haier påvirkes av oksidativt stress i dypet når oksygen nivåene synker. Et av målene er blant annet å utdanne neste generasjons akvatiske økologer til å kunne gi data og informasjon som vi vil trenge i fremtiden for å bevare disse artene og habitatene. I tillegg til vitenskapelige artikler er målet også å produsere en kort film om norske fjord haier som vil bli sendt inn til Bergen Internasjonale filmfestival (BIFF).

The LOST project aims to establish new knowledge about the urgent challenge of habitat compression caused by urbanization of the fjord environment and climate change. Coastal fjords in Norway are vulnerable to hypoxia because of prolonged residence times of water in the fjords and discharge of rivers that are increasingly productive due to climate change and eutrophication. In several fjords of western Norway, we have recorded increasing hypoxia and a progressively shallower oxygen minimum layer, with unknown consequences for at-risk shark species that are important predators of the deep water ecosystems. Indeed, the deep water habitat of this fjord complex is relatively unique given that the ocean shelf extending off Norway to Shetland is relatively shallow (mostly ~150 m deep). The fjord habitat is therefore an important topic for research given the relatively rare habitat that it provides. This is particularly urgent given that Nordhordland was recently declared a UNESCO Biosphere Reserve Area. Our project will build on historical sampling in the Hordaland fjords from the 1990s that sampled the shark community by longline fishing. Repeating this sampling in WP1 will provide novel insights into the changes the shark populations demography have undergone with increasing hypoxia in the decades since, and simultaneously allow us to sample sharks to resolve their genetic population structure by comparing it to baseline samples available from outside the fjords. Novel research on the behaviour of deep water species will capitalize on the Bergen Telemetry Network, a network of acoustic receivers in the Hordaland fjords in place for tracking fish that can be used for observing the vertical behavior of sharks in response to the changing oxygen minimum layer of the fjord. Finally, WP3 will utilize state-of-the art activity sensors to describe the energy landscape of sharks outside and inside the oxygen minimum layers.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø