Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Educating for the unforseen

Alternativ tittel: Pedagogikk for det uforutsette

Tildelt: kr 12,0 mill.

Alle typer hendelser vil ha noe uforutsett i seg. Det kan få konsekvenser for deg og meg, de som håndterer slike hendelser og for samfunnet generelt (eks. pandemier, terror, økonomiske kriser og naturkatastrofer). Vårt hovedspørsmål er derfor: Hvordan kan vi forberede oss best mulig for det uforutsette? Med utdanning og øvelser kan vi komme langt. Tradisjonelt har opplæring i alle sine former basert seg på læreplaner med spesifisert innhold og læringsmål som skal oppnås. Men, hva gjør vi når vi ikke vet hva som skal læres og har heller ikke detaljer om hva som skal oppnås? Det har vært økende interesse for denne problemstillingen i de siste årene og noen forskere har jobbet med å utvikle et konsept som heter "Pedagogikk for det uforutsette" (Torgersen mfl. 2015). I dette prosjektet skal vi jobbe videre med dette konseptet og utvikle metoder som kan anvendes på arbeidsplasser. For å få til dette ønsker vi også å inkludere enkelte konsepter fra innovasjonsforskning. Innovasjonsstudier har sett på hvordan nytenkning kan skje i organisasjoner, fra kreativitet og idéutvikling til iverksetting av nye prosesser og produkter. Noen av de temaene fra innovasjon som kan bidra til å finne nye måter å takle det uforutsette på, kan være forståelsen for forhold mellom nyhet og muligheter (novelty and opportunities). Endringer blir heller sett på som en mulighet enn en trussel. Nyere studier om innovasjon har også sett på hvordan hele samfunnet arbeider med overgang til nye teknologier og nye tankemåter. Det kan for eksempel være innen bærekraftig utvikling. Vi ønsker å inkludere noen nye metoder om visualisering og fremtidstenkning i Future Laboratory metoder som er utviklet av Unesco. Vi håper vår forskning kan bidra til å utvikle bedre måter å forstå det uforutsette, og til utvikling av praktiske metoder som kan brukes for å forberede ledere og ansatte i arbeidslivet for det uforutsette – til samfunnets beste.

Dealing with the unforeseen, what do we mean by this? We do not mean a planning activity like a typical 20th century strategy process, based on the future we think is coming, not even an exercise to plan for multiple future scenarios. Research on educating for the unforeseen suggests that the best way of dealing with the unforeseen is to develop skills which can be used to manage an emerging situation such as developing new understanding and find new ways of obtaining information. Traditional educational methods are not appropriate for educating for the unforeseen (Torgersen et al. 2015). This is one of our starting points for this project. We have chosen to focus on adults at work and in order to develop educational concepts for this group, we suggest concepts from innovation studies. Since the 1970s innovation research has been dealing with the unforeseen and based on the idea of creative destruction, has been developing methods for turning creativity into new products and services. Innovation studies have focused on creating novelty and developing opportunities, while the few studies on educating for the unforeseen have focused more on dealing with catastrophes. We would like to see if some of the theoretical concepts developed in innovation studies can help us to develop new ways of educating for the unforeseen. Building on the findings of Torgersen et al. this project we will review theoretical concepts from innovation studies to see if they might enrich and develop theories and methods of educating for the unforeseen. We will develop descriptions of skills-sets and methods for taking the first steps to being prepared for the unforeseen and will test some learning programs and models for competence development in workplaces and measure results.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder