Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Does the nationality of CO2 matter? Public perceptions of a Northern European market for CO2 storage (CCSMARKET)

Alternativ tittel: Spiller det noen rolle hvilket land CO2 kommer fra? Holdninger til et nordeuropeisk marked for CO2-lagring (CCSMARKET)

Tildelt: kr 5,2 mill.

CCSMARKET analyserer hva folk i Norge, Tyskland, Danmark, Nederland og Storbritannia mener om karbonfangst og lagring (CCS). CCS er en teknologi som fanger CO2 fra sementfabrikker, forbrenningsanlegg og kjemiske fabrikker før den når atmosfæren hvor den bidrar til global oppvarming. Fanget CO2 lagres dypt under bakken i tomme olje og gassfelt eller i andre geologiske strukturer som er sperret av og kan holde på lagret CO2 i århundrer og årtusener. Eksperter fra FNs klimapanel (IPCC), EU og den norske regjeringen mener at det er viktig å bruke CCS dersom vi ønsker å redusere våre CO2-utslipp for å nå 1.5-gradersmålet fra Parisavtalen i 2015. Dette har de fleste stater i verden forpliktet seg til. Teknologien er moden for bruk men i noen land er innbyggerne negative til teknologien og ønsker ikke at den skal bli satt i drift. Dette er tilfellet både i Tyskland og Nederland. Samtidig er det konkrete planer i Norge og Storbritannia om å importere CO2 fra andre land og lagre dette under Nordsjøen. Den norske regjeringen har tatt initiativ til å utvikle lagringsløsninger offshore på den norske kontinentalsokkelen i Nordsjøen. Lagringspotensialet er høyere enn de totale utslippene fra den norske energisektoren. Derfor planlegger man å importere CO2 fra andre land for å fylle lagringsområdene på norsk territorium. Manglende folkelig aksept, spesielt knyttet til lagring under bakken på land, har tidligere vært en barriere for å etablere CCS i Europa. I dette prosjektet ønsker vi å finne ut hvordan eksport av CO2 til andre land påvirker støtten til CCS i eksport-nasjonene og hvordan det påvirker støtten til CCS i import-nasjonene. Til å undersøke dette vil vi benytte komparative spørreundersøkelser. Hva folk tenker om dette kan påvirke den politiske muligheten til å etablere en europeisk infrastruktur for transport og lagring av CO2 og kan ha betydning for sjansene for å nå målsetningen om karbonnøytralitet. Foreløpige resultater fra en survey gjennomført i 2023 antyder at holdningene til CCS varierer ganske betydelig i Europa. Andelen som er positiv til CCS er høyest i Danmark (69 %), etterfulgt av Storbrittania (68 %), Norge (67%), Nederland (57%) og lavest i Tyskland (49%). Resultater fra en eksperimentell survey indikerer at import av CO2 er blant de alternativene som blir møtt med minst positiv respons, mens lagring av "innenlands" CO2 blir mer møtt med de mest positive vurderingene. Foreløpige resultater fra prosjektet antyder også at andelen som er positiv til CCS reduseres betydelig, med opptil 20 prosentpoeng i Storbrittania, når det blir spesifisert at CO2 for lagring kommer fra et annet land. Sannsynligheten for å reagere negativt på import av CO2 ser ut til å særlig være sterk blant respondenter som anser utslippsreduksjon for å være et nasjonalt ansvar.

Carbon capture and storage (CCS) is identified by the IPCC as an essential part of the path towards reaching the goals of the Paris Agreement. Unlike other approaches and technologies, CCS is ready for global deployment. In Europe, there is gigatonne offshore storage potential below the North Sea. The Norwegian government has initiated substantial efforts to develop offshore storage solutions, in particular on the Norwegian continental shelf in the North Sea. The storage potential is higher than the emissions from the Norwegian energy sector. Thus, CO2 is planned to be imported from foreign emitters to fill storage sites on Norwegian territory. Similar efforts are now under construction in the UK, while other countries in Northern-Europe are planning to capture CO2 from large emitters and export this to storage sites in other countries. The lack of public acceptance, especially of onshore storage, has been a barrier to the promotion of CCS in Europe in the past. There is insufficient knowledge on how the prospect of exporting CO2 to other jurisdictions might affect support for CCS in European countries, and how the prospect of importing CO2 affects support for CCS in Norway and the UK. Preliminary data from an ongoing CLIMIT funded research project indicate that this could significantly reduce support for CCS, yet the results are inconclusive, and research on the mechanisms that shape relevant attitudes is lacking. A dedicated research project on this issue is necessary. The project CCSMARKET will answer these questions by conducting survey experiments in six Northern European countries and map how the prospects of exporting/importing CO2 for storage influence support for CCS. The surveys will be designed to improve our understanding of the mechanisms at play, this will be useful for (re-)designing CCS policies and public communication, as well as empirical tests of theoretical models that will bring the CCS acceptance literature beyond the state of the art.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering