Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Conceptualizing and Understanding Resistance against Energy Policy and Technology (CURE)

Alternativ tittel: CURE: Motstand mot energipolitikk og teknologi

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

325976

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

CURE vil utforske ulike former for aktiv motstand mot fornybare energiløsninger. Gjennom å forstå ulike årsaker til motstand, hvor bekymringene kommer fra, og hvilke livssituasjoner som skaper motstand, vil CURE finne ut hva som kjennetegner den sosiale dynamikken i motstand, og hvordan energipolitikk og teknologi kan innføres på en mer demokratisk måte. Det grønne skiftet innebærer både prioriteringer og investeringer, og har både tilsiktede og mer utilsiktede kostnader og konsekvenser. Det grønne skiftet er samtidig helt avhengig av at befolkningen involverer seg og bidrar på ulike måter. Å sørge for en rettferdig fordeling av hvem som betaler for og hvem som tjener på dette skiftet, er imidlertid utfordrende. Det samme kan sies om fordelingen av hvem som har formell og uformell demokratisk innflytelse i prosessen. Vindturbiner, bomveier, smartmålere og elbiler er alle eksempler på teknologier som mobiliserer motstand. Ulike konstellasjoner i denne mobiliseringen består av mennesker som representerer et mangfold av interesser, demografier og posisjoner, og spenner fra individuelle til globale initiativer. Motstanden uttrykkes på mange måter, gjennom forskjellige kanaler og rettet mot ulike målgrupper. Den favner et spekter av meninger, fra tilsynelatende fornuftige og nødvendige innvendinger til hatytringer, antidemokratiske og antivitenskapelige budskap. Til tross for mange viktige og relevante bidrag fra en rekke fagområder, argumenterer CURE for at det fortsatt mangler en helhetlig forståelse av motstand mot endringer i energibruken vår. Ved å utvikle et rammeverk som konseptualiserer denne typen motstand, ønsker CURE å bidra til mer inkluderende endringsprosesser som ivaretar alle segmenter i befolkningen samt våre demokratiske idealer. CURE-konsortiet er satt sammen ut fra team-medlemmenes faglige kompetanse og en genuin interesse for temaet. CURE har en tverrfaglig tilnærming.

-

Energy transitions are changing society in fundamental ways. Norwegian and EU related efforts rely on the development and uptake of policies, technologies and infrastructures with the objective of extensive carbon emissions reduction. Yet, energy transitions involve not only changes in the production, distribution and consumption of energy but significant social and behavioural transformations as well that may question our understandings of democracy. There is consensus that in order for these measures to be efficient and successfully implemented they must be accepted by the public. However, despite the scholarly and practitioners focus on acceptance, active resistance towards low carbon policies and technologies seems to be increasingly widespread and visible at all societal levels. Resistance to energy technologies and policies is not a homogenous nor simple phenomenon. It may have multiple origins and is operating on different levels: from the single individual to highly organised efforts involving numerous people, from local initiatives to global mass gatherings. Furthermore, it may comprise a great variety of voices, concerns, forms, material artefacts, practices and effects. Today, these dimensions are growing increasingly entangled, as local resistance might see themselves as part of broader collectives and global struggles. Furthermore, internet is opening for now possibilities for articulations of resistance, and even radicalising it. The situation calls for a more applicable concept of resistance and empirical research that offers a more nuanced understanding of the phenomenon. CURE aims to (1) produce systemic, research-based knowledge of active resistance against low-carbon transitions (energy policy and technology). (2)Contribute to the development and implementation of more socially sustainable and democratic pathways to low carbon societies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi