Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

DYPOLE: Dynamics of polar confined basins - The Eurasia Basin from breakup in greenhouse to present in icehouse conditions

Alternativ tittel: DYPOLE: Dynamikken til avgrensede bassenger i Polhavet - Eurasiabassenget fra oppsprekking under drivhus- til nåtid under ishus-forhold

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

325984

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Gjennom DYPOLE-prosjektet vil vi øke forståelsen av det komplekse samspillet mellom ulike geologiske prosesser som har formet kontinentalmarginen nord for Svalbard/Barentshavet og tilgrensende områder av Polhavet. Sentrale spørsmål som stilles omfatter: (1) Hvordan sprakk kontinentet opp mellom Lomonosovryggen og Barentssokkelen for ca 55 millioner år siden og hvordan åpnet Polhavet seg etter dette og frem til i dag? (2) Når ble det etablert en dypvannsforbindelse mellom Polhavet og Atlanterhavet gjennom Framstredet, og hvordan påvirket dette geologiske og oseanografiske forhold? (3) Hvordan har denne utviklingen påvirket klima fra "drivhus" forhold med vanntemperaturer i overflaten på opptil 25°C i et lukket havbasseng til "ishus" forhold med omfattende land- og sjøisdekke de siste 10-15 millioner år? (4) Når og hvordan ble Barentsokkelen hevet slik at store bergartsvolumer ble høvlet av og transportert ut i Polhavet, der de nå gir oss et unikt arkiv som belyser den geologiske og klimatiske utviklingen gjennom millioner av år? Disse spørsmålene kan kun besvares tverrfaglig ved bruk av et bredt spekter av data og metoder. Vi studerer geologiske strukturer i dypet som avbildes ved hjelp av seismiske data. Vi prøvetar sedimenter og analyserer deres sammensetning og alder som gjenspeiler detaljer i den geologiske utviklings- og klimahistorien. Noe relevante data finnes, men det er behov for nye og bedre data fra områder som byr på store utfordringer, blant annet på grunn av isforhold. Resultatene blir sammenlignet med Svalbards geologi som gir oss unik innsikt i Barentssokkelens geologi og utvikling. På Svalbard vil lytteinstrumenter bli utplassert som registrer seismiske bølger fra våre undersøkelser på nordmarginen og i Polhavet, i tillegg til naturlige jordskjelv. Gjennom DYPOLE vil vi øke interessen for og kunnskapen om Polhavet. Vi vil styrke samarbeid både nasjonalt og internasjonalt og bidra til å utdanne neste generasjon polarforskere.

The main goal of the project is to obtain an understanding of the interplay between the various tectonic, magmatic, and sedimentary processes that have shaped the northern Barents Sea-Svalbard margin, caused continental breakup and variation in spatial and temporal oceanic accretion in the Eurasia Basin. Moreover, we aim to establish links between the tectono-magmatic history of the Cenozoic Arctic and oceanographic and climatic changes. Three time intervals are particularly important in the development of the Eurasia Basin and adjacent regions in the Arctic: 1) Late Paleocene continental breakup and continental margin formation; 2) Early Eocene and Oligocene changes in seafloor spreading and Oligocene volcanic plateau emplacement; and 3) Neogene gateway opening, margin uplift and establishment of an icehouse Arctic. Notably, these tectonic events seem to coincide with distinct climatic events that punctuated the Cenozoic greenhouse-icehouse transition, from surface-water temperatures of up to 25 °C during the Paleocene-Eocene, to icehouse conditions with extensive land and sea-ice cover from Miocene onward. Each of the primary objectives will be addressed in a dedicated scientific work package (WP), but considerable amount of data, theoretical approach and methodology will be shared among the WPs: WP1: Breakup and crustal architecture; WP2: Eocene-Miocene crustal evolution of the Eurasia Basin; WP3: Greenhouse - Icehouse fluctuations in the Arctic: onset and origin. The project results will be integrated and synthesised in a separate WP4. We will combine a broad range of data and methods, and will employ a novel approach where the crustal, sedimentary and oceanographic data will be jointly presented and analysed. We will study in a multi-disciplinary and holistic way the formation of an enclosed oceanic basin in the polar region and the implications for ocean and climate dynamics.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder