Tilbake til søkeresultatene

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Economic crisis and the allocation of capital and labour

Alternativ tittel: Økonomiske kriser og fordelingen av kapital og arbeidskraft

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

326000

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Geografi:

Forbedringer i et lands velstandsnivå henger nært sammen med forbedringer i hvor mye landet klarer å produsere per arbeidstaker. Utviklingen i produktiviteten har imidlertid vært svak i mange rike land på mye av 2000-tallet. Spørsmålet nå er om covid-19 pandemien vil bidra til å øke produktivitetsveksten igjen. Å flytte kapital og arbeidskraft til sterke bedrifter og næringer hvor de kan bidra til høy verdiskapning er bra for produktivitetsveksten. Pandemien førte til store negative endringer som kunne ha veltet svake bedrifter, men myndighetene i mange land satte inn diverse støttetiltak til næringslivet. Tiltakene kan ha hindret kapital og arbeidskraft i å flytte seg fra svake til sterke bedrifter og næringer, men de kan også ha reddet bedrifter som i vanlige omstendigheter er produktive virksomheter. Det første formålet med dette prosjektet er å undersøke viktigheten av fordelingen av kapital og arbeidskraft for produktiviteten i flere vestlige land. Vi vil med det bringe innsikt om hindringer for bevegelse av kapital og arbeidskraft mellom bedrifter, sektorer og regioner. For å belyse økonomiens virkemåte, vil vi dra nytte av lokale sjokk og strukturelle endringer utløst av internasjonale markeder, funn av naturressurser og endringer i offentlige utgifter. Vi vil også studere konkurser, nedleggelser, graden av konkurranse på arbeidsmarkedet og fordelingen av talent. Det andre formålet med prosjektet er å studere hvordan bruken av kapital og arbeidskraft i økonomien påvirkes av offentlige tiltak iverksatt i krisetider. Tiltakene vi vil studere inkluderer skatteendringer, lånegarantiprogrammer og kontantoverføringer.

Advanced economies have experienced a slowdown in productivity growth since the early 2000s, and it has been particularly stark since the financial crisis. The recent covid-19 crisis could increase productivity growth by igniting reallocations of labour and capital, or it could prolong the period of low productivity growth. The answer depends on economies' flexibility in moving capital and labour across firms and sectors as well as on the actions of governments. The objective of this project is twofold. First, we will provide estimates of the importance of misallocation of capital and labour for productivity in several western economies and point to key mechanisms. We will obtain estimates of the extent of frictions hindering capital and labour moving across firms, sectors and regions. To this end, we will take advantage of episodes of local shocks and structural change triggered by changes in international markets, natural resource discoveries and public spending. We will study aspects of modern market economies that are key for an efficient allocation of capital and labour, namely bankruptcies or plant closure, the degree of competition in the labour market and the allocation of talent. Second, we will identify effects of public policy measures implemented in the times of crisis on the reallocation of capital and labour. The question is whether these improve or worsen the factor allocations. We will study several tax changes seen under the financial crisis and the covid-19 crisis, where firms were allowed to shift their tax bill over time. We will also investigate effects of cash transfer program to firms and the loan guarantee program to firms implemented during the covid-19 crisis. The project seeks to move the international frontier and build a strong research environment in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer