Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Women, Opera and the Public Stage in Eighteenth-Century Venice

Alternativ tittel: Kvinner, opera og den offentlige scenen i Venezia på 1700-tallet

Tildelt: kr 11,6 mill.

WoVen utforsker kvinners deltakelse i europeisk operakultur på 1700-tallet. 1700-tallet var en forandringstid for kvinner over hele Europa. Kvinner fikk større tilgang til utdanning og flere yrkesveier. Spørsmål om kvinners utdanning og roller i samfunnet fikk en sentral plass i offentlige debatter. "Kvinnespørsmålet" ble diskutert i akademier, universiteter og salonger, romaner og blader. Venezia, et historisk sentrum med kritiske diskurser av og om kvinner, var et knutepunkt for disse debattene. Det var også et viktig operasenter. Gjennom de mange offentlige teatrene nådde disse debattene et bredt publikum. Den italienske operaen laget i Venezia spredte seg over hele Europa, fra Madrid til St. Petersburg, fra Dresden til København og Oslo. Operaen bidro slik til dannelsen av kulturelle identiteter i Europa på 1700-tallet. Hva var kvinnenes plass i denne europeiske operakulturen? Hva var deres rolle i konstruksjonen av identiteter for kvinner på 1700-tallet? Bidro operaen, gjennom mulighetene for autonomi og sosial mobilitet, til kvinners frigjøring? WoVen utforsker disse spørsmålene ved å ta for seg repertoarene, iscenesettelsen og ornamentikken til kvinnelige sangere. Vi utforsker hvordan stemmen og kroppen ble brukt til å iscenesette kjønn, og analyserer kjendiskulturen og stjernesangerens rolle i hvordan operaens framstillinger av kvinnelighet ble mottatt av samtiden. I dette prosjektet begynner vi å rekonstruere det (stort sett) kvinnelige operapublikummet i Venezia og undersøker forholdet mellom det å frekventere operaen og den større synligheten kvinnene fikk i venetiansk kultur og samfunn. Vi bruker forskjellige tverrfaglige metoder, fra de mer tradisjonelle til de innen kjønns- og kjendiskulturstudier og performance. Disse metodene gir nye forslag til hvordan nåtiden kan forstå og iscenesette 1700-tallets operaer. WoVen samler et internasjonalt team av spesialister og samarbeider med forskere fra universitet 'Ca Foscari' og andre venetianske institusjoner

The 18th century was a time of change for women across Europe. Women gained greater access to education, academic positions and professions, and 'the woman question' gained a central place in public discourse. Venice was a major hub of these debates, and its many public theatres reached yet a wider audience. Thanks to the cosmopolitan character of Venice and its operatic repertoire, experienced by foreign visitors and exported throughout Europe, questions of women’s role in society became widely discussed across Enlightenment Europe. Italian opera produced in Venice thus epitomised the transnational, and was an important instrument of shaping cultural and gender identities in the 18th century. The WoVen project examines the contribution of women to opera and to the construction of female representations in the critical discourse about women in Venice in the 18th century in its broader European context. An interdisciplinary research team supported by national and international specialists and relevant Venetian institutions will study a number of selected case studies that allow us to relate and analyse a number of variables within the scope of 4 working groups (WPs), which draw on shared sources that facilitate the exchange and use of results. WoVen explores literary and dramatic texts, staging, singers’ acting and ornamentation practices, analysing the important role of mediation of the 'star' singer in the reception of staged women and opera as a whole. We initiate the reconstruction of female opera audiences in Venice and explore possible relations between opera-going and the increased visibility of women in Venetian culture and society. As the performance act had a fundamental role in the construction of meaning on the stage, we explore how gesture and the body were used as a code in the 18th century to stage gender. The dependence and fluidity of gendered meanings to the act of performance offers new ways to understand and stage 18th-century opera today.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder