Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

AI enabled transition to circular business models for Norwegian industrial ecosystems

Alternativ tittel: AI muliggjør overgang til sirkulære forretningsmodeller for norske industrielle økosystemer

Tildelt: kr 8,3 mill.

Industribedrifter blir nå i økende grad formet av sirkulære økonomiske prinsipper og fremveksten av kunstig intelligens (AI). Dette gir betydelige utfordringer for bedriftenes utvikling (transformasjonsutfordringer). Det handler i stor grad om hvordan industribedrifter og de andre aktørene innen bedriftenes "økosystem" kan skape, levere og fange verdi, basert på sirkulære økonomiske prinsipper. Bedriftene har nå en enestående mulighet til å akselerere overgangen til helt nye måter å gjøre forretninger på, til å finne nye kilder for verdiskaping, økte inntekter og økt bærekraft. Dette kan de gjøre, gjennom å utnytte kunstig intelligens for sirkulær innovasjon når de jobber med å utvikle forretningsmodellen sin. (circular business model innovation (CBMI). Selskaper som Kongsberg Maritime og Volvo investerer betydelig i teknologier som digitalisering og AI. Disse teknologiene kobler sammen ulike sensoraktiverte maskiner, og innsamling av driftsdata. De utfører banebrytende analyser for å tilby sirkulære løsninger, som forebyggende vedlikehold og livssyklusoptimalisering. Hovedutfordringen er ikke lenger teknologiutvikling. Utfordringen er snarere å sette teknologi til bruk i konkrete forretningsmodell-applikasjoner som gir bærekrafts-gevinster. Prosjektet vårt vil støtte bedriftene i denne transformasjonen. Vi skal undersøke hvordan bedrifter og deres økosystempartnere kan designe, transformere og justere sirkulære forretningsmodeller for å skape bærekraftige virksomheter. Vi benytter oss av kvalitative studier av ledende skandinaviske produsenter og deres industrielle økosystemer, for å undersøke aktuelle utfordringer, beste praksis og økosystem-utvikling over tid.

Industrial firms are increasingly shaped by circular economy and the rise of artificial intelligence (AI), resulting in significant transformation challenges in how industrial firms and their ecosystem actors can create, deliver, and capture value from circular economy principles. AI-driven circular business-model innovation (CBMI) offers an unprecedented opportunity to support entirely new ways of doing business, unlocking new sources of value, revenue, and sustainability benefits. For instance, manufacturing firms such as Kongberg Maritime and Volvo are investing in digitalization and AI analytics that connect various sensor-enabled machines, collect operational data, and conduct cutting-edge analytics to provide circular solutions such as preventive maintenance and life cycle optimization. The prime challenge is no longer technology development; it is putting technology to use in concrete business-model applications that make circularity and sustainability gains come to life. We seek to support this transformation by investigating how industrial manufacturers and their ecosystems partners can design, transform, and align AI-driven CBMI for sustainable industry. We draw on the cross-country empirical context of industrial ecosystems and a mixed-methods approach to develop knowledge of AI-driven CBMI transformation processes as well as performance and sustainability effects as well as high-impact academic publications and industry-dissemination events.

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi