Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

POLARIS - evolution of the Arctic in deep time.

Alternativ tittel: POLARIS - geologisk utvikling i Arktis.

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektnummer:

326238

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Under isen, vannet, isbreene og tundraene i Arktis finner vi grunnfjellet som består av forskjellige bergartstyper av forskjellige aldre. Disse bergartene er en del av jordens ytre skall (jordskorpen) og kan deles inn i tektoniske plater. I dag ligger Arktis både på en del av den Nord Amerikanske-platen og Eurasia-platen. Bergartene er et resultat av millioner av år med geologisk utvikling og man kan finne bevis for åpning og lukking av hav, kollisjon av tektoniske plater som førte til oppbygging av fjellkjeder, utbrudd av massive vulkaner, store endringer i klima og havmønstre og store masseutryddelser av liv. Tilbake i dyp tid var det andre plater som delte Arktis, og hele regionen, som vi dag kjenner som Arktis, lå nærmere ekvator. Hvis vi ser under de tektonske platene om jordens ytere skall, er også steinene her (mantelen, ned til rundt 2800 km dybde) en del av denne geologiske historien. Jordens indre er som en kirkegård for hav som har gått til grunne, men det er også fødestedet for oppvellinger av ekstra varmt materiale (varmesøyler – ”mantle plumes” og ”hotspots”) og fremtidige hav. POLARIS-prosjektet vil undersøke den geologiske utviklingen av Arktis tilbake til 420 millioner år siden (Devonsk tid). Prosjektet vil generere toppmoderne og 4-dimensjonale (3-D pluss tid) matematiske datamodeller, ved hjelp av programvarene GPlates og ASPECT. Disse modellene av jordkloden vil hjelpe oss å zoome inn i den turbulente historien til Arktis, og forstå de fysiske prosessene som knytter den dypeste delen av jordkloden og overflaten sammen. Vennglist også se engelsk versjonen for mer informasjonen.

The geological evolution of the Arctic is as long-lived as it is complicated, and this complexity is a function of its time evolution. Over the last 400+ Million years, the Arctic has experienced extreme terrane mobility, massive volcanic events, and the opening and destruction of oceans. These processes have environmental impacts like mountain building, anoxic ocean events, ice-sheet formation, and mass-extinctions. To study these interactions, the Arctic must be studied as a unique part of a 4-dimensional whole-Earth domain. However, the spatial connections (including vertically, down to the core boundary, and horizontally over 1000s kms over plates), through to their time-dependent evolution are still poorly understood. This is particularly true for the deep mantle connection, e.g. subducted slabs and mantle plumes, which is particularly underexplored for the Arctic. POLARIS aims to honour these scales and processes by linking the geodynamic evolution of the deep mantle and surface Arctic. POLARIS will investigate plate tectonics, mantle convection and magmatism through a framework of synthesising existing data and methods, and generating novel numerical models and analyses. POLARIS will deliver a self-consistent digital Arctic plate reconstruction back to the Late Paleozoic (~419 Ma), and embed it in global plate reconstructions. It will generate palaeogeographic maps, including bathymetry, topography, facies, plate boundaries and agegrids. The time-dependent mantle connection will be established by exploring Arctic-proximal subduction events and their characteristics including via seismic tomography, forward mantle convection models, and subduction volume estimates (including for True Polar Wander). A plume-origin hypothesis for explaining Arctic Cretaceous magmatism (High Arctic LIP) will be investigated, as well as a controversial link 250 Million year link between the HALIP, the Iceland Plume and the Siberian Traps, and lowermost mantle thermal structures.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder