Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

At the Crossroad between Green and Black: The role of Oil & Gas in Norwegian Sustainability Transition Research & Innovation

Alternativ tittel: Veiskillet ved grønt og svart: rollen til olje- og gass i forskning, innovasjon og den norske grønne omstillingen

Tildelt: kr 10,0 mill.

I Norge som i andre land har vi et sterkt og fruktbart samarbeid mellom industri og akademia for å styrke kunnskapsdrevet industriutvikling og for å sikre konkurranseevne og produktivitet. Olje- og gassektoren skiller seg ikke ut i så måte. Som et eksempel på dette står Akademiaavtalen der Equinor siden 2009 har bevilget store overføringer til norske høyskoler og universitet. Samarbeidet ble nylig fornyet med en overføring til grunnforskning på 315 millioner kroner i perioden 2019-2024. Dette er ikke ukontroversielt, og heller ikke det eneste tilfellet av slik finansiering. Staten med Forskningsrådet er også sentrale bidragsytere til petroleumsrelatert forskning. Allikevel går ikke alltid pengene til å forlenge oljealderen. I Akademiaavtalen er 40 prosent av overføringene øremerket petroleumsforskning, mens fornybar energiteknologi og digitalisering tildeles henholdsvis 40 og 20 prosent. Forskningsrådet tildeler «rene» petroleumskroner gjennom PETROMAKS2 og PETROSENTER, mens andre midler går via for eksempel ENERGIX-programmet til forskning på karbonfangst- og lagring (CCS). I andre tilfeller initierer olje- og gassaktører rene fornybarprosjekt som i offshore vind-prosjektet HyWind, og deltar også i fornybarprogrammer som ENERGIX. GreenBlack-prosjektet undersøker dette skjæringspunktet mellom det grønne og det svarte, med en målsetning om å fastslå hvordan forskjellige typer forskningsmidler tildelt av forskjellige typer aktører bidrar til enten å forlenge oljealderen eller til grønn omstilling. Ved å undersøke mottakere av olje- og gassrelatert finansiering skal prosjektet besvare følgende spørsmål: 1) hvordan virker forskningsfinansiering og samarbeid mellom industri og akademia retningsbestemmende for forskning og innovasjon, 2) hvilke strategier brukes for å sikre tildeling av finansiering innen aktiviteter som driver kunnskapsproduksjon og teknologiutvikling, og 3) hvilke typer forskning og innovasjon utgår av disse strategiene?

-

The Norwegian oil and gas (O&G) sector is part of a shifting landscape that likely will face considerable challenges in the years to come. Thee future of gas demand in Europe is in decline after, but also possibly before, 2030, unless natural gas can be decarbonized (Stern 2019). The increasing inability to convince the public of the rationale for continued use of fossil fuels has been made evident within the recent years, and examples range from school strikes to climate lawsuits. In the face of these developments, technologies for achieving decarbonization of the O&G sector have yet to be developed on a large scale and are not viable without significant subsidies (NTNU 2017:66). However, we have in the past years seen traditional oil companies make substantial efforts to transform themselves into energy companies with expanded repertoires needed to face the impending energy transition. This poses the question of what role O&G companies have in achieving a sustainability transition. The GreenBlack project investigates how the Norwegian O&G sector is meeting the sustainability challenge. We consider the role of knowledge and knowledge networks to bring about this change imperative, embedded as they are within a broader political economy that serve to structure the Norwegian O&G sector. Thus, rather than conceptualizing the O&G industry as a mere incumbent, and in recognizing the existential role of the O&G sector for Norway, this project will examine how the state and the industry together facilitate and maintain specific knowledge economies that both sustain the role of fossil fuels and provide real leverage for the O&G sector, and in turn the nation, to expand into a future renewable energy economy with global reach. Thus, the main object of this project will be to study the shape and trajectories of O&G related research funding and the knowledge economies thus engendered.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi