Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Compliance Politics and International Investment Disputes

Alternativ tittel: Samsvarspolitikk og internasjonale investeringstvister

Tildelt: kr 12,0 mill.

Tvisteløsningsmekanismen innenfor internasjonal investeringsrett er fortsatt svært kontroversielt. Gjennom et nettverk av mer enn 3 000 investeringsavtaler (Norge har ratifisert 14) kan utenlandske investorer saksøke stater for diskriminering, inndragning av eiendom og uventede juridiske endringer. Til tross for at systemet ble utviklet for å forhindre konflikter blir det jevnlig møtt med kritikk. Utviklingsland taper ofte og investorer utfordrer sensitiv innenrikspolitikk. Prosedyren er innhyllet i relativ hemmelighold, dominert av vestlige voldgiftsmenn, og kan resultere i astronomisk høy kompensasjon. Men selv om forskning på systemets opprinnelse og dynamikk er veletablert, vet vi lite om fasen etter domsavsigelsene. Det er en 'svart boks'. Dette prosjektet stiller tre spørsmål: (1) I hvilken grad følger statene beslutningene som fattes gjennom tvisteløsningsmekanismen? (2) Hvorfor gjør stater det når dommene er så kontroversielle? (3) Endrer det hvordan vi forstår atferden av alle involverte aktørene? (4) Hva er implikasjoner for den pågående reformprosessen i FN? Den første fasen av prosjektet innebærer utredningen av et erfarent flerspråklig team om samsvarsprosessen for hver kompensasjonsavgjørelse, som vil bli kodet i teammedlemmers prisbelønte PITAD-database. Dette gravearbeidet er utfordrende siden håndhevelsesprosesser forekommer i flere domstoler over hele verden og avgjørelser kan kjøpes/selges på det åpne markedet. Den andre fasen innebærer å kombinere juridiske, kvalitative, kvantitative og beregningsmetoder for å forstå statlige beslutninger. Følges avgjørelsene på grunn av økonomiske kostnader og innenrikspolitikk? Eller er det også drevet av følelser og ideologi? Den tredje fasen innebærer å sette disse funnene i en bredere kontekst. Prosjektet vil undersøke hvordan voldgiftsmenn/investorer justerer sin adferd i lys av forventet samsvar, sammenligne våre resultater med eksisterende teorier om internasjonale domstoler og bidra til reformprosesser.

International investment arbitration represents the most controversial form of adjudication in international law. Tribunals only make judgments against states, developing countries lose frequently, and investors have challenged domestic policies on climate change, public health, and human rights. However, little is known on the post-adjudication phase and whether states comply with adverse decisions and how compliance affects actor behaviour and domestic policy. This project asks three questions: (1) To what extent do states comply? (2) Why do states comply? (3) What are the implications for compliance theories in international relations, ISDS actor behaviour theories, and UN reform processes? An interdisciplinary approach is taken with an emphasis on agentic and structural factors in explaining compliance (including the salient role of emotions). The methodology consists of qualitative, quantitative, legal, and computational approaches, which are implemented concurrently and sequentially. The project will be carried out in five work packages by a multi-disciplinary and multi-lingual team, given the need to undertake investigative and field work in diverse countries. Enforcement processes in investment arbitration are unique and transnational - as investors chase state assets throughout the world, litigating in different national courts. In doing so, the project lays the bases for creating a new research field on ISDS compliance and enriching the broader scholarship on international courts and tribunals.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam