Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Animal Model for evaluation of Innovative immunotherapy DEsigns - (AMIDE)

Alternativ tittel: Dyremodell for evaluering av innovativ immunterapi designs

Tildelt: kr 12,0 mill.

Den nylige godkjenningen av nye immunterapier for blodkreft, gitt av USAs føderale legemiddelkontor (FDA) og Det europeiske legemiddelkontor (EMA), har gitt nye forhåpninger og verktøy til behandling av pasienter med kreft. To nye immunterapier, kalt YEScarta og Kymriah, bruker pasientens egne T-celler som er genmodifisert til å uttrykke en kunstig T-celle reseptor som kan identifisere kreftceller. Denne formen for immunterapi kalles Chimeric Antigen Receptor Therapy (CAR T). For øyeblikket er de nye CAR T-terapiene bare godkjent for blodkreft som uttrykker CD19-antigen. Kliniske forsøk med disse immunterapiene vister at de både kan gi remisjon av sykdom samt være fullstendig kurative. Denne nye teknologien er imidlertid ikke uten ulemper. Problemer med toksisitet kan observeres grunnet målrettet binding av CAR T til CD19 antigen som også forekommer på friske celler og fører til celledød. Dessuten har CAR T-celleterapi demonstrert skuffende resultater når det gjeldersolide tumorer. Denne ineffektiviteten skyldes i hovedsak inaktivering av CAR T i tumormikromiljøet. På nåværende tidspunkt evalueres nye CAR T-celleterapier ved hjelp av in vivo-modeller som ikke effektivt sier noe om deres framtidige prestasjoner i kliniske forsøk. Prosjektet AMIDE tar sikte på å utvikle en ny, nyskapende dyremodell for evaluering av immunterapi og for å undersøke og validere nye CAR T-cellekonstruksjoner som et viktig steg mot kliniske forsøk.

The emergence of immunotherapy is revolutionizing how we think and treat cancer patients. Indeed, immunotherapy has made such an impact upon cancer survival that it is already considered as the 4th pillar of cancer therapy (Europe new Horizon program). One particular cell-based immunotherapy, named Chimeric Antigen Receptor (CAR) T cell therapy, empowers the patient’s immune system to fight and eradicate cancer cells. CAR T cell therapy is based on the modification of the patients T-cell receptor (TCR) to recognize and destroy cancer cells through targeting of surface markers present on malignant cells. CAR-T-cell therapies have demonstrated successful and impressive clinical results in several type of haematological malignancies. However, this complex living medicinal product has the unique ability to self-amplify and persist in treated patients. Hence, CAR T cells have been associated with a unique set of acute toxicities with Cytokine Release Syndrome (CRS), immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS), and on-target off-tumour effect. At first, CAR T cell therapies were directly evaluated in patients, bypassing preclinical validation traditionally employed prior to clinical development of therapeutics. This “on-human first” approach has led to treatment related safety and toxicity complications, often resulting in patient deaths. Thus, one major challenge facing the safe clinical implementation of CAR T cell-based therapies lies in the development of preclinical models that can more accurately model the human CAR T treatment paradigm. The AMIDE project is focused on the development of new preclinical animal model to evaluate and predict the efficacy and toxicities related to the development of new innovative CAR T cell therapies. The other objective of the project is to evaluate new innovative CAR T cell designs engineered to prevent off-targeting effect and T-cell exhaustion, two major issues affecting the CAR T cell technology.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder