Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Next Generation Smolt-Verification

Alternativ tittel: Verifisering av Smoltstatus

Tildelt: kr 0,50 mill.

Oppdrettsnæringen er i rask utvikling og utgjør blant de største industriene i Norge. En kritisk del av lakseoppdrett er smoltifiseringsprosessen, hvor fisken gjennomgår fysiologiske og morfologiske endringer for å tilpasse seg et liv i sjøvann. For at laksefisk skal være best mulig rustet til å håndtere denne overgangen, er det avgjørende om fisken er godt smoltifisert. Korrekt verifisering av smoltstatus er viktig, både av dyrevelferdsmessige og økonomiske årsaker. Prosjektet "Verifisering av Smoltstatus" ønsker å muliggjøre et nytt sett av smoltifiserings-markører for industrien. Markørene kan presist predikere sjøvannstoleranse og er tiltenkt brukt for å synkronisere denne toleransen med sjøutsett. Dette initiativet har mottatt midler for å utføre den vitenskapelige dokumentasjonen, men kommersiell støtte er en forutsetning for at et validert produkt på sikt skal nå markedet og fisken.

The aquaculture sector has developed into a major industry in coastal areas and is one of the largest industries in Norway. A critical and challenging segment of the salmonid farming is the smoltification process. This is a transformational event where juvenile fish adapted to fresh water transform into seawater-ready fish called smolt. Lack of successful smoltification is a contributing factor to the high mortality rates that is seen following seawater transfer. Moreover, surviving fish may suffer from welfare issues and inadequate growth. This initiative seeks to provide measures to improve smolt fitness in seawater by ensuring optimal smolt quality at the point of seawater transfer. We propose a next-generation smolt-verification tool to be utilized in the smoltification process. We here present a set of superior and precise markers that can predict seawater performance and can be used to synchronize the seawater readiness with seawater transfer. This robust tool focuses on long-term salmonid growth and welfare in seawater. This initiative has gained funding for scientific documentation and validation; however, commercial support is a prerequisite for market validation. This Qualification Project will investigate the necessary industry alliances and regulatory adherence crucial for the success of this novel tool.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020