Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Causes, consequences, and life-course trajectories of personality pathology - a longitudinal extended children-of-twins study

Alternativ tittel: Personlighetspatologi; Årsaker, forløp, og følger - en longitudinell utvidet barn-av-tvillinger studie

Tildelt: kr 12,0 mill.

Folk som lider av personlighetsforstyrrelser har måter å tenke på, et følelsesliv, eller atferd, som er ødeleggende på mange områder av livene deres. Det kan arte seg som ekstrem mistillit og paranoia, voldsomme svingninger i følelser, impulsiv atferd uten tanke på andres velvære eller trygghet, eller lammende perfeksjonisme og hemming i sosiale situasjoner. Personlighetsforstyrrelser kan være ødeleggende for den som er rammet, men også for andre i nære relasjoner, spesielt deres partnere og barn. Selv om rundt 10% av befolkningen møter kriteriene for personlighetsforstyrrelser, har vi mindre kunnskap om årsaker, forløp gjennom livet, og psykososiale følger, enn vi har for andre mentale lidelser. I dette prosjektet skal vi gjennomføre en datainnsamling på alle norske tvillinger født mellom 1967 og 1979. En del av disse tvillingene har vært med på datainnsamlinger om personlighetsforstyrrelser i 1999 og 2010, men nå skal vi også invitere deres øvrige søsken, partnere, og barn over 16 år. Dette vil gjøre oss i stand til å følge utvikling av personlighetsforstyrrelser og andre mentale lidelse fra deltagerne er unge voksne, og over en periode på 25 år. Ved å koble på informasjon fra offentlige registre vil vi kunne se hvilke følger slike lidelser over tid får på ulike områder, som fysisk helse, utdanning, og arbeidsdeltagelse. Mest unikt vil koblingen av tvillinger, partnere og barn la oss studere hvordan personlighetsforstyrrelser går i familier, og teste mulige årsaker i oppvekstmiljøet, samtidig som vi kan vurdere og ta høyde for påvirkningen av gener.

Individuals with personality pathology are at high risk of suffering, disability, and a range of negative health and psychosocial outcomes. Since personality pathology can have a detrimental impact on virtually all social interactions, the risk of distress and negative outcomes also extends to people in close relationships with those afflicted, in particular their spouse and children. In the proposed study we aim to assess personality pathology and clinical disorders in all twins born 1967-1979, as well as their non-twin siblings, spouses, and children over 16 years of age. To this stem we will link data on a subset of the same cohort, from the only large and genetically informative population representative study assessing all PDs in DSM-IV (AI/AII study) , the 10 year follow-up (AI/AII-FU), as well as data from national health and social registries unique to the Scandinavian countries. This will permit us to advance the international research front with respect to personality pathology on three key areas. First, we will investigate the etiology of personality pathology across a 25 year span from early to middle adulthood, as well as the causes underlying their longitudinal relationships with clinical disorders. Second, we will determine the cumulative health, functional and psychosocial outcomes of personality pathology. Third, we will provide unique insight into the processes by which personality pathology and clinical disorders are transmitted across generations, and the impact and mechanisms by which children are influenced by personality pathology in parents, and visa versa. The children-of-twins-design will permit us to accurately estimate the genetic influence on PP, investigate the causal effects of parental mental health problems on children, and determine the risk or protective effects of a range of measured environmental exposures, all while controlling for genetic confounding and circumventing the limitations inherent in the classical twin design.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol