Tilbake til søkeresultatene

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Norway’s experience of and response to the coronavirus pandemic

Alternativ tittel: Norges erfaringer under og respons på koronaviruspandemien

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektnummer:

326419

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Dette prosjektet analyserer de økonomiske effektene av kornaviruspandemien i Norge. Prosjektet fokuserer både på de aggregerte svingningene og på fordelingseffektene av politikken som ble iverksatt. Prosjektet er organisert i tre deler og sammenlikner Norges erfaringer under pandemien med andre viktige økonomiske begivenheter i Norge og med erfaringer fra andre land. Den første delen av prosjektet fokuserer på den økonomiske volatiliteten som fulgte etter at en rekke sjokk påvirket norsk økonomi våren 2020. Dette inkluderte store svingninger i oljeprisen og valutakursen og nedstengningen av visse sektorer som en respons på pandemien. Målet er å bygge en makroøkonomisk modell over økonomiens respons på de forskjellige sjokkene. Modellen kan isolere effektene og brukes til å sammenlikne Norges erfaring med pandemien med andre kriser landet har gått igjennom. Prosjektet vil også sammenlikne dette med erfaringene fra Sverige og Danmark. Den andre delen av prosjektet studerer fordelingseffektene fra pandemien og tiltakene som ble implementert. Effektene var ujevnt fordelt over forskjellige sektorer da noen ble helt stengt ned, mens andre kunne gå over til å jobbe hjemmefra. Det er viktig å forstå hvordan husholdninger på forskjellige punkter av inntektsfordelingen responderte på disse endringene. Prosjektet vil analysere implikasjonene av forskjellige responser for økonomien som helhet ved å anvende en moderne makroøkonomisk modell som har bygget inn ulikhet mellom forskjellige husholdninger. Den tredje delen av prosjektet bidrar med en analyse av fordelene og ulempene ved forskjellige lands tilnærminger til spredningen av pandemien. Strategiene innebar avveininger mellom de økonomiske kostnadene ved å bekjempe viruset og helsefordelene man kunne oppnå. Via en kost-nytte analyse kan beslutningstakere lære mer om disse avveiningene. Dette vil være viktig når man skal vurdere valgene som ble tatt i Norge, og når vi skal forberede oss til å håndtere fremtidige pandemier.

This project is organized in three work packages (WPs). WP1 is concerned with modelling the aggregate fluctuations that the Norwegian economy went through during the pandemic. First, the goal is to empirically establish the set of shocks that affected the economy at this time. These range from large movements in external factors such as the oil price and the exchange rate, to the domestic policies of shutting down certain sectors and the behavioral responses to the pandemic itself. A second goal is to a provide a macroeconomic model of the economy’s response to the set of shocks. Such a model can isolate the effects of different shocks and policies. Therefore, the model can be used to contrast Norway’s experience during the pandemic with counterfactual scenarios involving different policy choices and with other crises the country has gone through. In addition, we will cooperate with Konjunkturinstitutet in Sweden and the DREAM-group in Denmark to compare the pandemic crisis in Norway to the experience of those countries. WP2 will also study aggregate fluctuations, but will do so in with a basis in micro data. WP2 will study the distributional consequences of the policies that were implemented during the crisis as well as the behavioral response from households at different points in the income distribution. Data from debit card transactions can allow us to capture the sudden change in behavior during the spring of 2020, and a modern macroeconomic model with heterogeneous agents can then allow us to study the aggregate implications of these changes. WP3 focuses on the different approaches to dealing with the spread of infection that were adopted across countries. Through a cost-benefit analysis of the different strategies to fight the coronavirus, policy makers in Norway can learn more about the trade-offs involved. This will be a crucial input into an assessment of the choices made in Norway, and in the preparation for dealing with pandemics in the future.

Budsjettformål:

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer