Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Linguistic Economy through transfer Source Selectivity (LESS): A neurocognitive investigation of linguistic transfer in multilingualism

Alternativ tittel: Språklig økonomi gjennom transferkildeselektivitet (LESS): En nevrokognitiv undersøkelse av språklig transfer i flerspråklighet

Tildelt: kr 6,8 mill.

Du har kanskje hørt at hjernen vår fungerer som en kraftig prosesseringsmaskin. Det gjør den utvilsomt, men all prosesseringskraften ville vært ubrukelig i den konstante strømmen av informasjon vi lever i, hadde det ikke vært for at hjernen også er veldig god på andre ting: forutsi, tilpasse, gjenbruke – å gjøre mer med mindre (LESS). Dette prosjektet fokuserer på den tredje av disse evnene: måten hjernen vår gjenbruker gammel kunnskap på for å lære seg nye ting raskere og mer effektivt. Få eksempler på dette er bedre enn språk. Har du lagt merke til at visse trekk ved morsmålet ditt, norsk, stadig dukker opp når du snakker engelsk? Eller er det engelsk, ditt andrespråk, som kommer i veien for spansken din? Sa du nettopp et russisk ord i fransktimen din? Disse glippene, som du sannsynligvis har mange eksempler på, er faktisk bare toppen av isfjellet som vi kaller for tverrspråklig innflytelse eller språklig transfer, og gir deg oftere fordeler enn ulemper! Effektivt vurderer hjernen din hva som kan gjenbrukes av din gamle språkkunnskap slik at den kan unngå å bruke verdifulle ressurser på å lære seg ting to ganger. Noen ganger innebærer dette å sammenligne grammatikken til to språk som du allerede kan for å finne den mest nyttige av dem. Andre ganger brukes denne eksisterende kunnskapen til å rette fokuset ditt mot de viktigste delene av setningen som du prøver å forstå. Så fort en grammatisk regel, ordstrukturen, eller et annet trekk ved et språk kan bli gjenbrukt for å raskere lære seg et nytt, vil hjernen din ta fatt på den veldig viktige oppgaven med å flytte denne informasjonen i hukommelsen fra det området som lagrer korttidsminner til det området som lagrer langtidsminner – ofte når du sover. Hvordan resirkulerer hjernen vår gammel språkkunnskap? Hvor viktig er oppmerksomhet og hukommelse i denne prosessen? Dette er bare noen av spørsmålene som LESS vil søke svar på, med hjelp av elektroencefalografi (EEG) og en rekke nøye kontrollerte studier av språklæring.

To address the role of previous linguistic knowledge in language learning, LESS will study three groups of multilingual speakers of different types and different language combinations in Spain and Norway: Basque-Spanish, Catalan-Spanish and Sámi-Norwegian bilinguals. In series of tightly controlled longitudinal studies, these speakers will be exposed to novel languages carefully designed to contain both new and familiar features, which align differently with their background languages. Examining their learning trajectories and the evolution of their neural responses during this short but intensive language training, LESS will generate invaluable insights for long-standing debates in multilingualism studies. In particular, its results will inform questions on: (1) what specific properties of a background language lead to its selection as the source of transfer; (2) what amount of the grammar of a language is transferred once selected; (3) what do the neural correlates of this process tell us about the nature of linguistic knowledge in the brain, and how differentiated languages really are; and (4) how general cognition, through the intervention of basic processes such as attention and memory, is involved in linguistic transfer as in other aspects of language. The innovative methodology employed in LESS will, for the first time, make it possible to address these questions with large groups of multilinguals and with different types of data, accounting for both the observable behaviour of these learners and the implicit psycho- and neurolinguistic activity underlying that behaviour.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder