Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Contested Ukraine: Military Patrotism, Russian Influence and Implications for European Security

Alternativ tittel: Striden om Ukraina: Militær-patriotisme, russisk påvirkning og implikasjoner for europeisk sikkerhet

Tildelt: kr 6,0 mill.

Siden 2014 har Ukrainas uavhengighet blitt utfordret både av Russland og opprørsstyrker, på Krym og i regionen kjent som Donbas. I prosjektet «Contested Ukraine» viser vi at denne utfordringen ikke kun er militær. Det er en pågående kamp for befolkningens politiske holdninger og følelse av tilhørighet. Både i de okkuperte områdene og ellers i Ukraina revurderer enkeltindivider sine relasjoner til den ukrainske stat, til Russland og til Europa. For å utnytte denne situasjonen til sin egen fordel, benytter Russland en kombinasjon av virkemidler. Samtidig promoterer opprørsledere i det okkuperte Donbas nye ideer om nasjonalitet og tilhørighet for å konsolidere egen makt. Denne kampen om identitet mener vi fører til sikkerhetsmessige og politiske konsekvenser for Europa. Vårt mål i prosjektet er å: 1) studere de såkalte «militærpatriotiske klubbene» primært i det okkuperte Donbas-området og analysere deres rolle i konflikten og deres relasjon til Russland; 2) Fastslå hvilke virkemidler Russland benytter for å endre det ukrainske samfunnet og hvordan Ukraina håndterer denne utfordringen; og 3) vurdere konsekvensene av denne utviklingen for europeisk sikkerhet. Hvilke lærdommer kan vi trekke av konflikten i Ukraina? Deltakerne i prosjektet skal studere det politiske fotavtrykket til russiske aktører i det ukrainske samfunnet, både innenfor og utenfor okkuperte områder. Slik søker vi å bedre forstå strategier rettet spesifikt mot det ukrainske samfunnet. På et mer generelt plan ønsker vi å forstå Russlands oppførsel ovenfor samfunn det er i konflikt med og hvilke konsekvenser det medfører. Vi vil utforske Russlands fotavtrykk på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og se etter fellestrekk. Gjennom denne metoden søker vi å utvide vår forståelse av russiske virkemidler. Mye av prosjektets data vil bli samlet inn gjennom digitale og fysiske feltarbeid i den okkuperte delen av Donbas og ekspert intervjuer i øvrige Ukraina.

`Contested Ukraine’ argues that the implications of the Ukrainian crisis on European security can only be understood against the backdrop of identity formation, regional diversity and cross-national influences. The project approaches Ukraine as a central site of political and ideational contestation with repercussions for European security, particularly Russia-Western relations. We argue that threats in the societal realm have become increasingly important in this contestation. This project uses the concept of “society-centric warfare” as an overarching perspective to emphasize the role of societies as subjects of contestation. ‘Contested Ukraine’ spans from innovative case-studies of "military patriotism" in the occupied parts of Ukraine via structured research on the footprint of Russian identity-influencing activity in the government-controlled Ukraine to a lessons-learned approach with focus on European security. Analyses of the Ukrainian crisis, domestic and identity structures in Ukraine, and implications for European security have too often been hampered by superficial assumptions about the nature of the Donbas conflict. Ukrainian affairs post 2013-14 beg for more nuanced research by international research teams employing both Russian- and Ukrainian language sources. Our research team is tailored to interlink micro and macro-perspectives and overcome scholarly polarization. The project has three main focus areas; 1) map and operationalize the impact of "military patriotic activity" in the occupied parts of Ukraine and analyze its relevance to illegal border formation and “society-centric warfare”, 2) determine which society-centric strategies Russia employs to reshape Ukrainian society and how Ukraine responds to that effort; and 3) consider implications for European security of domestic fault lines in Ukraine and Russian efforts at leveraging these.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser