Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Autonomous Load Handling

Alternativ tittel: Autonom Lasthåndtering

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

326557

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

I de siste tiår har det vært store fremskritt i utvikling av automatiseringsprosesser. Dette er i stor grad på grunn av stadig økende tilgang til prosesseringskapasitet, siden datamaskiner blir kraftigere og kraftigere. Marine- og offshorebransjen har imidlertid vært treg til å ta i bruk disse fremskrittene, i hovedsak på grunn av vanskelige forhold og strenge krav til sikkerhet og pålitelighet. Nedetid i denne bransjen har enorm kost, og av denne grunn har det vært stor motstand mot endringer av etablerte systemer og løsninger. I nyere tid ser det ut som om denne trenden er i ferd med å snu. Industrien begynner å åpne seg for muligheten for at teknologi kan være med å styrke sikkerhet og effektivitet. Red Rock Marine (RRM), som en av regionens ledende produsenter av løftehåndteringsutstyr, ønsker å gå i spissen for denne overgangen. Med dette prosjektet ønsker vi å skape en synergi mellom industri og akademia som produserer løsninger rettet mot fremtidens behov og utfordringer. Hovedmålet er å levere full-autonomt løftehåndteringsutstyr som fører til mer pålitelig, tryggere og mer kost-effektive operasjoner. Dette kan oppnåes ved å utvikle individuelle "automasjonsmoduler" som kan benyttes enten separat eller i kombinasjon for å oppnå delvis eller full autonomitet. En modulær tilnærming til utviklingen bidrar til å separere prosjektet i mindre, mer håndterbare mål. I tillegg åpner det muligheten for en inkrementerbar design som gir økende grad av autonomitet. Et eksempel på slik design kan være "kollisjons-deteksjon" som kan assistere operatøren ved å unngå farlige situasjoner, "landings assistanse" som kan sette ned en løftet last og "banekjøring" som kan flytte en last fra A til B. Hver av disse kan fungere på egenhånd, men hvis vi slår de tre sammen får vi en "auto landing" funskjonalitet som kan trygt kjøre en last til en spesifisert posisjon og sette lasten ned. Denne tilnærmingen kan utvides og hvert steg øker atonomiteten til systemet.

In the last few decades, rapid advancements have been made in the development of automated processes due to the ever-increasing availability of processing power. The marine and offshore industries have historically been slow to adopt these solutions, largely due to challenging operational conditions and very strict reliability and safety requirements. Downtime in this industry is prohibitively expensive and thus the resistance to change has been strong. In recent years, however, this view has begun to change, and the industry has become more open to the idea of technology assisting and improving the operations. Red Rock Marine (RRM), being one of the leading suppliers of lifting equipment in the region, is intending to spearhead this transition. The existing solutions often rely on ideal conditions and unrealistically responsive actuators. Tailoring these solutions will at best require extensive modifications and at worst are simply not feasible in the physical environments. The project intends to fill this gap and to provide insight into the practical application of existing solutions as well as the development of new tools for automating lifting operations. This points to instrumentation and actuation challenges that arise under difficult environments imposed by weather and sea conditions.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd