Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK In depth understanding and visualization of socio-economic effects of the horse industry

Alternativ tittel: Økt forståelse og visualisering av samfunnsøkonomiske effekter av hestenæringen: Utvidet modell for hestenæringen i Sverige og Norge

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

326568

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Bakgrunnen for prosjektet er behov for oppdatert stistikk og kunnskap om den økonomiske betydningen av hestesektoren regionalt og nasjonalt. Gjennom prosjektet vil vi vise den økonomiske betydningen av hestesektoren i Norge og Sverige. Prosjektet er knyttet til videre arbeid med den nyutviklede svenske sektormodellen "Hästnäringen i siffror". Vi samler inn tilsvarende data for Norge, noe som gjør at vi også kan gjøre de samme begningene for Norge. Dette gjør det mulig å sammenligne økonomien i den svenske og den norske hestesektoren. Vi vil også undersøke suksessfaktorer for hesterelaterte bedrifter innen regioner av landene og på tvers av landene. Totalt sett vil prosjektet bidra til å vise hestesektorens samfunnsøkonomiske betydning til bruk ved strategiske beslutninger, lokalt, regionalt eller på nasjonalt nivå.

The overall purpose for this project is to deepen the understanding for how economic effects of the horse industry can be understood and visualized at micro level using consumption and production data in both Sweden and Norway. Background to the project is to find in the industry's need for up-to-date statistics and knowledge of the economic impact at both national and regional levels. This project is closely related to the newly developed Swedish Industry model, "Hästnäringen i siffror", and the similar work for Norway. Project results will enable a comparison between the Swedish and Norwegian horse industries and the examination of success factors for individual enterprises operating in different geographical regions and segments of the industry. Overall, the project results contribute to in-depth descriptions and clearer presentations of the horse industry's socio economic impact for use in strategic decision making, at local, regional and/or national levels.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram