Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New Approaches to MASTitis treatment and Effective prevention

Alternativ tittel: Nye metoder for behandling og forebygging av mastitt

Tildelt: kr 1,4 mill.

Behandling av jurbetennelse (mastitt) er den vanligste årsaken til at melkekyr blir behandlet med antibiotika. I Norge bruker vi lite antibiotika til produksjonsdyr i forhold til i mange andre land, og resistente bakterier i melk er sjelden. Det er viktig at vi fortsetter å være restriktive når det kommer til antibiotikabruk hos husdyr, for å unngå utvikling av antibiotikaresistente bakterier. Faren for spredning over til melk og andre matvarer er noe av bakgrunnen for dette. Syke dyr må imidlertid behandles for å sikre dyrehelse og -velferd, slik at korrekt bruk av antibiotika er målet! Resultater fra behandlingsstudier i andre land og regioner er sjelden overførbare til norsk melkeproduksjon. Vi vil derfor gjennomføre en feltstudie for å prøve ut en ny behandlingsrutine for klinisk mastitt under norske forhold. Hypotesen er at antibiotikabruken kan reduseres uten at det går utover dyrehelsen. Resultatene fra studien skal brukes til å oppdatere de nasjonale behandlingsrådene for jurbetennelse hos melkeku. For å kunne påvirke hvordan antibiotika brukes i felt er det viktig å forstå hvordan beslutninger om behandling tas av bønder og deres rådgivere. Vi skal derfor intervjue et utvalg melkebønder og produksjonsdyr-veterinærer om hvordan de avgjør hvilken behandling som skal brukes, samt om hvor de søker råd og informasjon om antibiotikabruk. Prosjektet er tverrfaglig og målet er å opprettholde god dyrehelse og -velferd med redusert antibiotikaforbruk. Representanter fra næringen vil delta i planlegging, gjennomføring og formidling av resultater fra prosjektet. Ved hjelp av resultatene fra NAMASTE vil vi lage tilpassede informasjonspakker til bønder, veterinærer og rådgivere – som vil gi bedre opptak av de reviderte behandlingsrådene. NAMASTE vil bidra til matsikkerhet gjennom god dyrehelse, noe som også er et viktig tiltak for å sikre bærekraft i norsk matproduksjon.

Treatment of clinical mastitis (udder inflammation) is the most important reason for antibiotic use in dairy production today. Antibiotic usage is low in Norwegian milk production compared to many other countries, and antibiotic resistance in udder pathogens is currently not widespread in our dairy population. Prudent use is necessary to prevent the establishment of bacteria that are resistant to antibiotics and subsequent spill-over of antibiotic resistance into the food chain. However, clinically affected animals still need proper treatment from an animal health and welfare perspective. Appropriate use of antibiotics is the goal. Results from treatment trials in other regions are not necessarily relevant to our dairy production systems and bacterial flora. We will therefore perform a randomized controlled clinical trial testing a new treatment protocol for clinical mastitis under Norwegian conditions. Our hypothesis is that the antibiotic usage can be reduced without jeopardizing animal health. The results will be used to update national guidelines for treatment of clinical mastitis in dairy cows. To implement change in antibiotic use, it is important to understand how decisions are made on farms and how advice is received. We will perform in-debt interviews with dairy farmers as well as veterinarians, to increase the understanding of this process. The project is an interdisciplinary combination of quantitative and qualitative methods which will contribute to maintaining good animal health and welfare with less antibiotics. Stakeholders will participate in planning, implementation, and dissemination of results. The dairy co-operative TINE and the association of production animal veterinarians are partners and a participatory approach will be applied to ensure important aspects are covered. Targeted information to farmers, veterinarians and advisors is an output - which will ultimately lead to better uptake of new treatment practices.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder