Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DiCoTe: Increasing professional Digital Competence in ECTE with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys

Alternativ tittel: DiCoTe: å øke profesjonelle digitale kompetanse i barnehagelærerutdanning med fokus på å berike og støtte barns lek med kodeleker

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektet har som hovedmål å øke norske barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdanneres profesjonelle digitale kompetanse ved å utvikle ressurser til barnehagelærerutdanningene og implementere disse ressursene i alle institusjoner som tilbyr slik utdanning i Norge. Disse ressursene skal utvikles med sikte på å berike og støtte barns lek med teknologi i barnehagen. Fokuset vil være på lek med kodeleker som barn i alderen 3-5 år, i samarbeid, kan programmere ved å gi logiske meldinger til en robot via direkte interaksjon med leken, uten bruk av skjerm. Ressursene vil bli utviklet i partnerskap mellom barnehagelærerutdannere, barnehagelærerstudenter, barnehagelærere, barnehageeiere og forskere. Et bredt spekter av metoder vil bli brukt, som spørreundersøkelser, fokusgruppeintervjuer, diskursanalyse, systematiske gjennomganger og observasjoner. Ressursene vil i utgangspunktet bli prøvd ut ved Universitetet i Stavanger og ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim, med mål om å etablere en nasjonal standard for å øke norske barnehagelærerstudenters profesjonelle digitale kompetanse. Ressursene vil bli tilgjengelige for alle barnehagelærerutdanningsinstitusjoner gjennom en sikker server. I tillegg vil Matematikksenteret og Vitenfabrikken bidra til å formidle prosjektets resultater til et bredere og ikke-spesialisert publikum. Partnere i DiCoTe -prosjektet er: Universitetet i Stavanger (UiS), Norges Teknisk -Naturvitenskapelige Universitet , Høgskolen i Vest -Norge , Aalborg Universitet (Danmark), Dronning Mauds Minne Høgskole, Sandnes kommune, Røros kommune, Melhus kommune, Vitenfabrikken i Sandnes, Didaktisk Digitalt Verksted ved UiS og Matematikksenteret i Trondheim.

DiCoTe meets the urgent need to enhance professional digital competence in Early Childhood Teacher Education (ECTE). Digital professional competence in ECTE and in ECECs has been highly prioritised by the Government during the last decade. Despite these efforts, it has been reported that teachers in Norwegian ECECs do not have the professional digital competence that is required for adequately supporting children’s play with technology. DiCoTe aims to increase Norwegian ECTE teachers’ and ECTE students’ professional digital competence by developing resources for ECTE and implementing these resources in Norwegian ECTE. These resources will focus on enriching and supporting children's play with technology in ECEC. These will be centred around play with coding toys that children aged 3-5 years, in cooperation, can programme by giving logical messages to a robot intuitively via direct interaction with the toy, without the use of screens. The resources will be developed in partnership among ECTE teachers, ECTE students, ECEC teachers, ECEC owners and researchers. A wide range of methods will be used, such as surveys, focus group interviews, discourse analysis, systematic reviews, and observations. Research-based resources for the ECTE will be designed and piloted in the LTM course at UiS and DMMH. After the piloting, there will be an evaluation of the project, to adjust the resources. The resources will be disseminated in the network of teachers in LTM, through DiCoTe webinars, and will be available through a secure server with FEIDE encrypted login. The Norwegian Centre for Mathematics Education and the Science Factory will contribute to distribute a description of the project, research findings and considerations about results nationally, to a broader and non-specialist public.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder