Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

System optimization between power producer and grid owners for more efficient system services.

Alternativ tittel: Systemoptimalisering i grensesnittet mellom kraftprodusent og netteier for mer effektive systemtjenester (SysOpt).

Tildelt: kr 16,2 mill.

Den globale energimiksen vil radikalt endre verden inn i en fremtid med mer ren elektrisitet uavhengig av fossile kilder. Likevel behøves det nye systemtjenester for å sikre forsyningssikkerheten i et kraftsystem som integrerer stadig mer kraft fra upålitelige fornybare kilder som vind og sol. Her ligger det en unik mulighet i å utnytte eksisterende infrastruktur siden vannkraftverkene har langt mer å gi. Vannkraftens bemerkelsesverdige fleksibilitet kan muliggjøre enda mer fornybar energi om dens tilleggstjenester om det kan enes om kostnaden og byrden som kreves. SysOpt prosjektet vil utvikle et nytt sanntidskonsept for optimal utnyttelse av vannkraftgeneratorer ut fra et systemperspektiv, noe som skal gi økt profitt, samt bedre kostnads- og effektivitets-deling mellom kraftprodusent og netteier. Det vil bygges en plattform som skal forbedre eksisterende kontroll- og regulerings-systemer og koordinere ulike kraftverk og nettsegmenter med hverandre for å minimere overføringstap. De forventede resultatene av prosjektet vil ha innvirkning på den norske elkraft sektoren (i.e., produksjon, transmisjon, og distribusjon) og åpner for å etablere helt nye markedsmodeller. Flere partnere fra den norske elkraft industrien vil ta del i prosjektet, noe muliggjør deling av industri-relevante data og sørger for at sluttbrukerne kan høste mest mulig frukter av resultatene. SysOpt har et konsortium av deltakere som tar for seg hele verdikjeden (d.v.s. nett- og kraft-selskaper, TSOer, og komponent leverandør). Sammen med USN og NTNU skal nye kjernekompetanse utvikles gjennom et bredt samarbeid. I tillegg vil NREL (National Renewable Energy Laboratory) fra USA med støtte fra WPTO (U.S. Department of Energy?s Water Power Technologies Office) vill bidra i prosjektet.

There is an expectation of increased electrification of the energy sector, and that more variable and less controllable wind and solar power will reinforce the need for more efficient system services, and strengthen the grid capacity and stability in vulnerable areas. In response to this call, this project intends to develop new knowledge and innovative methods within hydropower technology and voltage control to create opportunities in the following areas. a) Strengthening the national power system operational security of supply and power transfer while reducing investment costs and transmission losses; b) Optimize the interplay between the power producer and grid owner(s) (Transmission System Owner TSO, and the Distribution System Owner DSO) through enhanced coordinated actions. In particular, the project proposes a control design solution to optimize the hydropower plant operation, and the exchange of reactive power between power system players (service providers and grid owners). Moreover, the design will improve the control of existent control system, and coordinate online the different hydropower plant contribution for enhanced system services. One of the major goals of the project is to develop and test a prototype in real-life applications (made available by the partners) that will be of interest for the world market. The anticipated results of the project are new knowledge on how to design control systems for maximal grid support, optimal operation of the hydropower plant, cost-sharing, and energy efficiency in the operation of the power system. Further anticipated results are new guidelines for the industry, as well as increased national competence in monitoring and control in the power system fields. The project will pave the way in large-scale integration of the ever-increasing intermittent renewable sources, and improve the power transport efficiency (e.g., improve profit).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi