Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increased and market-adapted production of grain legumes in Norway to increase self-sufficiency of proteins for food and feed

Alternativ tittel: Økt og markedstilpasset produksjon av norske proteinvekster for å øke selvforsyningsgraden av planteprotein til mat og fôr

Tildelt: kr 0,64 mill.

Dette prosjektet skal bidra til økt produksjon av proteinvekster i Norge for å møte en økende etterspørsel. Norsk matindustri er aktive i produktutvikling av proteinrike, plantebaserte produkter og ønsker tilgang på norske råvarer. Fôrindustrien ønsker norskproduserte råvarer for å erstatte importerte proteinkilder. Norge har muligheter for en økt dyrking av proteinvekster, men vi trenger bedre tilpassede sorter og forbedret dyrkingsteknikk for å oppnå god kvalitet og en avlingsstabil produksjon. Erter og åkerbønne er de mest aktuelle proteinvekstene. Åkerbønne har høyt proteininnhold og gode dyrkingsegenskaper, men vil normalt bli sent høstemodne i Norge. Tidligere sorter er på markedet, men heller ikke de er optimalt tilpasset norske dyrkingsforhold. Dette prosjektet skal derfor legge grunnlaget for å starte en norsk planteforedling av proteinvekster, og samtidig utvikle kunnskap for å løse viktige agronomiske utfordringer i dyrkinga. Prosjektet skal utvikle dyrkingsmetoder for å oppnå plantebestand med høy produksjonsevne, effektive og integrerte plantevern-løsninger, jevnere og tidligere modning, og for å oppnå god kvalitet for ulike bruksområder til mat og fôr. Prosjektet skal prøve ut et stort antall sorter og genotyper, og utvikle nye foredlingspopulasjoner som vil være startpunktet for en planteforedling av proteinvekster i Norge. Kvalitetsegenskaper til mat og fôr blir tillagt stor vekt, inkludert egenskaper som er viktige for moderne prosesseringsteknologier. Prosjektet skal etablere «Forum for norske proteinvekster» for å promotere dyrking og bruk av proteinvekster i Norge, og bidra til kunnskapsoverføring og kommunikasjon i hele verdikjeden. Gjennom dette skal prosjektet legge grunnlaget for en effektiv og markedstilpasset primærproduksjon av proteinvekster som vil gi økt verdiskapning for bonden og i den etterfølgende verdikjeden. Dette vil være en forutsetning for valg av norske råvarer for å utnytte potensialet som finnes i markedet.

The project idea is based on the documented potential to increase domestic production of peas and faba bean to respond to the increasing market opportunities for plant protein commodities that are environmentally sound and healthy. This project aims to provide necessary knowledge, materials and tools for 1) future efficient breeding of grain legumes adapted to Norwegian conditions, and 2) solutions to main cultivation challenges to increase the production of grain legumes in Norway with good quality for food and feed. Moreover, further development of grain legume production will be important in a long-term and sustainable development of Norwegian agriculture, where optimal exploitation of the agricultural areas suitable for arable crops is urgent. The project takes a broad approach by including both management solutions to agronomic challenges based on varieties already available, and competence building to initiating breeding activities in Norway that will give progress in the long term. Both are urgent to successfully expand production of grain legumes in Norway. The project shall develop improved strategies for plant establishment, integrated pest management and harvesting that are important to improve both yield and quality. Core collections and breeding populations will be developed that are suited for Norwegian conditions to investigate genetic variability of important plant traits, and identify breeding goals and improved genotypes. Special focus will be put on quality traits and strategies through management and the choice of varieties to meet quality requirements for food and feed, including those for modern processing technologies. The project shall establish the Norwegian Protein Crop Forum to enable knowledge transfer within the entire supply chain, and to promote production and utilization of grain legumes in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder