Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safer, Easier and more Accurate Co-simulations

Alternativ tittel: Sikrere, enklere og mer nøyaktig kosimulering

Tildelt: kr 16,3 mill.

Norge er en av verdens fremste havnasjoner og har en lang historie med enorme investeringer i infrastruktur og kunnskap bak seg. Men nå utfordres lederrollen av store samfunnsendringer. Dette krever at bransjen skaper nye muligheter, hurtig innovasjon og høyere effektivitet. For å lykkes må vi bruke eksisterende løsninger og kunnskap effektivt, og vi trenger ny og smart teknologi. En spesielt lovende teknologi i denne sammenheng er kosimulering, som den maritime industrien har brukt de siste årene for å designe nye systemer og forbedre de eksisterende. Kosimulering gjør det mulig å kjøre komplekse simuleringer ved å koble sammen eksisterende modeller på tvers av domener og organisasjoner uten å gi fra seg sensitiv informasjon. Teknologien har allerede bidratt til økt digital samhandling i industrien og økt gjenbruk av tidligere investeringer og kunnskap. Men teknologien må utvikles videre for at vi skal kunne høste dens fulle potensiale som et enkelt, effektivt og pålitelig verktøy for å forsvare Norges maritime lederrolle. Akkurat det er hovedmålet for SEACo-prosjektet der SINTEF Ocean, Kongsberg Maritime, NTNU, SINTEF Ålesund og DNV GL samarbeider om å løse flere viktige tekniske utfordringer knyttet til bruk av kosimulering i maritim sammenheng.

Norway has long been a world-leader on maritime technology, but the world is changing fast and major challenges threaten its position. Rapid innovation, new opportunities, and higher efficiency are needed, as the MAROFF work program asserts. This requires coordinated and unified action from a wide range of research and industry partners. And it requires smarter technological solutions that are easier, faster, and safer to use. During the last years, the maritime industry has started using co-simulation successfully to boost digital collaboration and innovation based on existing investments and knowledge. Yet, several technical challenges remain standing in our way and collaboration is inhibited by tools that are often too complicated to use and not unified. With the present research proposal, we aim to tackle these inhibitors of rapid digital innovation head on. We seek to contribute to more reliable and easier-to-use co-simulations of maritime systems by drawing on the knowledge and the skills acquired over the past decade. To ensure high interactivity and value creation, several key partners from academia and the industry are committed and eager to contribute.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2