Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Clean Offshore Heat and Power Hub

Alternativ tittel: Offshore hub for produksjon av ren kraft og varme

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektet tar for seg Norges ambisjon om å avkarbonisere petroleumssektoren til havs samtidig som den beholder sin internasjonale konkurransekraft. Gjeldende forskningsaktiviteter viser at avkarbonisering av hver plattform individuelt kan være teknisk og økonomisk utfordrende. Prosjektet introduserer en ny modell der store hub-anlegg til sjøs leverer lav-karbon varme og kraft til klynger av offshore olje- og gassproduksjonsanlegg. Den underliggende ideen er at sentralisering av varme- og kraftproduksjon har potensial til å være en energi- og kostnadseffektiv løsning. To konsept vil bli vurdert. Den ene er basert på integrering av fornybare energikilder med hydrogen som hovedlager for energi, og den andre er basert på kompakte karbonfangst- og lagringsløsninger. Relevante teknologier vil bli undersøkt for å finne de mest effektive løsningene for å levere lav-karbon varme til eksisterende og/eller planlagte offshore olje- og gassklynger. Klynge-konseptene basert på de valgte teknologiene vil bli utviklet og ytelsene vurdert i forhold til relevante casestudier. Den omfattende vurderingen vil dekke energi-, miljø- og økonomiske aspekter. En komparativ analyse med alternative energiforsyningsmuligheter - for eksempel offshore elektrifisering - vil ytterligere sette klyngekonseptene i perspektiv ved å markere innbyrdes fordeler og ulemper. Resultatene vil demonstrere den viktige rollen CleanOFF Hub konseptet kan spille for å ta norsk sokkel mot null utslipp til havs innen 2050.

The CleanOFF Hub project addresses the Norwegian ambitions to extensively decarbonise the offshore petroleum sector while retaining its international competitiveness. Decarbonising each platform individually can be challenging as the current research activities demonstrate. Therefore, the project introduces a new paradigm where large-scale facilities at sea deliver low-carbon heat and power to clusters of offshore oil and gas production facilities. The CleanOFF Hub project intends to develop innovative cost-efficient concepts for Clean Offshore Heat and Power Hubs. The clean hub concepts are expected to greatly contribute approaching zero offshore emissions by 2050, while delivering a significant short-term impact as well where 50% or more CO2 emission reductions are targeted. Furthermore, the project aims to investigate the economic benefits and synergies available by centralising the power production and so to ensure economically competitive solutions. In order to meet the overall goal of the project, suitable technological solutions will be identified and the related key hurdles and research challenges addressed. The integration of the selected hub technologies will be investigated to ensure an efficient and reliable solution for firm electric power and heat supply, while fulfilling the high potential for reducing emissions in a cost-efficient manner. Recommendations will be provided to identify the most suitable technological solutions to decarbonise the offshore petroleum sector and a roadmap towards long-term sustainability will be outlined.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum