Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Dignity Care - Digitally supported Person-centered care systems

Alternativ tittel: Dignity Care - Digitalt støttede personsentrerte helsetjenester

Tildelt: kr 16,5 mill.

De 10% av pasientene som trenger helsetjenester mest, står for 2/3 av kostnadene. Disse pasientene har gjerne mange diagnoser og langvarige helsetjenestebehov. Høye kostnader er dessverre ikke noen garanti for god tjeneste kvalitet, ettersom disse pasientene ofte opplever at forløpet blir fragmentert, med gap og overlapp mellom de ulike aktørene. En årsak til disse utfordringene er brudd i informasjonsflyten mellom aktørene. Til tross for stadig bedre løsniger for å dele den elektroniske pasientjournalen, så er det fortsatt ikke slik at informasjonen følger pasienten i forløpet. Vi mangler kunnskap om hvordan et digitalt samhandlingsverktøy kan støtte samarbeidet mellom pasienter og fagpersoner i komplekse forløp, og vi vet lite om hvilke effekter et slikt verktøy kan ha. Dignity Care Prosjektet bidrar til å skape digitalt støttede personsentrerte helsetjenester til nytte for både pasienter og profesjonelle. Vi vil samarbeide tett med 10 pasient partnere som lever med mange samtidige diagnoser, og med de relevante fagpersonene fra helsetjenesten. Vi bygger på mange års erfaring og forskning for å skape et digitalt verkøty, kalt DigiTeam. DigiTeam vil støtte et personsentrert, helhetlig og proaktivt pasientforløp. Vi vil teste DigiTeam i en randomisert kontrollert studie, for å se om det støtter teamarbeid og øker kvaliteten i pasientforløpet sammenlignet med de vanlige digitale verktøyene helsearbeidere bruker. Dignity Care vil svare på følgende spørsmål: Hvilke effekter har et felles digitalt samhandlingsverktøy på kvaliteten på omsorgen? og Hva er prinsippene som ligger til grunn for slike effekter? Hvis vi lykkes, vil resultatene bidra til en nasjonal kvalitetsstandard for digitale samhandlingsverktøy i helsetjenesten.

Patients with multimorbidity and long-term and complex needs (CLNs) dominate the 10% who need 2/3 of care budgets. Yet, high cost does not equate high quality. Lack of coordination between professionals working with persons with CLNs causes fragmented, low quality of care (QoC) and inefficient resource use. A root cause is disruption of the information flow along the patient journey, as current e-health tools do not support concepts such as person-centered care, dynamic teams nor integrated care. Despite increasing cross-organizational access to electronic health records, the digital information flow along the patient journey is still not a reality. There is a knowledge gap regarding how a shared digital workspace could support complex patient journeys and which effects it would have. We build on decades of previous theoretical and empirical research on best practices for complex patient journeys. We test if a shared digital workspace which serves person-centered, integrated, and pro-active care (DigiTeam), will improve team performance and QoC in a randomized controlled trial (RCT). The RCT design ensures unbiased and high quality results. In recognition of how technical and social systems mutually affect each other, we adopt a socio-technical approach to a comprehensive process evaluation alongside the RCT. 10 patient partners, and representatives of the entire array of the national e-health ecosystem contribute to the design and execution of the RCT/ process evaluation. Dignity Care produces documentation of effects relevant to patients and professionals in a novel RCT-set up, which is realistic, yet safe for patients. If successful, our results will contribute to a minimum requirement list, and quality standards for digital care collaboration tools. Our proposal focuses on a system-wide DIGital support of DIGNITY for both patients and professionals.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester