Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Last mile logistics innovation

Alternativ tittel: Innovasjon i last-mile logistikk

Tildelt: kr 5,9 mill.

LOGIN (Last Mile Logistics Innovation) skal utvikle ny forskingsbasert kunnskap om hvordan det offentlige (med vekt på kommuner) skal forholde seg til nye piloter og logistikkløsninger fra private selskaper - til nytte for fremtidig oppskalering av bærekraftige logistikkløsninger i norske byer. Det foregår en rask utvikling av nye logistikkløsninger i byområder, blant annet for å betjene økt netthandel med leveranser direkte til forbrukere. For de som utvikler slike løsninger, er det ofte behov for dialog, samarbeid eller støtte fra kommuner eller andre offentlige aktører. For kommunene kan det være utfordrende å vite hvordan de skal håndtere henvendelser fra bedrifter, både fordi kommunene har mange oppgaver og begrenset kapasitet og handlingsrom, men også fordi de må balansere mange hensyn og krav. Forskningen i LOGIN skal bidra til å gjøre norske kommuner bedre rustet til å håndtere fremtidige initiativ og henvendelser fra logistikkaktører. Prosjektet legger særlig vekt på hvordan handlinger og tiltak fra det offentlige påvirker forretningsmodeller og potensial for oppskalering av bærekraftige bylogistikkløsninger. Dette kommer igjen norsk næringsliv til gode i form av bedre offentlig-privat samhandling. Prosjektet vil bidra til å utvide den norske veiledningen for bylogistikkplanlegging. Prosjektet tar utgangspunkt i det allerede etablerte VIV-partnerskapet mellom Oslo, Bærum, Asker, Drammen og Viken. VIV (Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 vestkorridoren) skal være en arena for uttesting og utvikling av innovative og bærekraftige løsninger for varelogistikk, med særlig fokus på sisteleddsleveranser i by. I tillegg til VIV-partnerne deltar Startuplab og Statens vegvesen i LOGIN. Transportøkonomisk institutt (TØI) er prosjektleder, mens VTI (Sverige) og Hanken School of Economics (Finland) bidrar som forskningspartnere.

LOGIN responds to an urgent need for new knowledge on how public authorities may support private-sector development, testing, implementation and upscaling of sustainable last mile logistics delivery solutions. A guiding hypothesis of the project is that the behaviour and measures of local governments significantly affect the financial viability of sustainable last mile logistics solutions. The project takes an already established and well anchored living lab as a starting point. The municipalities Oslo, Bærum, Asker and Drammen have together with Viken county established a joint partnership VIV (in Norwegian: Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 vestkorridoren) aiming at identifying and promoting more efficient solutions for freight logistics in their area, particularly in the cities. Based on experiences from the VIV partnership, LOGIN will develop knowledge on how public authorities, in particular municipalities, may support private sector development and testing of sustainable last mile logistics solutions, contributing to capacity-building and new practices for ensuring upscaling sustainable logistics solutions in Norwegian cities. The project will contribute to revised guidelines for sustainable urban logistics planning in Norwegian cities. Theoretically the project is multi-disciplinary, combining approaches from economics, business, logistics, transport planning, transition management, and political science. In particular, theories and literature on Living labs, Multi-actor collaboration, Public innovation, public policy and administration and Business models are used. LOGIN will extend the research frontier on public-private collaboration to achieve last mile logistics innovation. The research activities will in the end contribute to a public-private innovation environment with a higher likelihood for lasting and large-scale implementation of last mile logistics solutions that contribute to societal goals, while also ensuring profitability.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025