Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Recording Cyclist Crashes and Long-term Injury Consequences by new Smart Tools

Alternativ tittel: Registrering av sykkelskader og skadekonsekvenser gjennom nye smarte verktøy

Tildelt: kr 12,0 mill.

Hovedformålet med prosjektet «Registrering av sykkelskader og skadekonsekvenser gjennom nye smarte verktøy (ReCyCLIST)» er å utvikle og ta i bruk et nytt registreringsverktøy for å registrere ulykker med sykkel, elsparkesykkel og andre former for mikromobilitet. Slike ulykker og skader registreres i svært liten grad i dag. Grunnen er at det fleste skader skjer som følge av eneulykker, og slike ulykker blir i meget liten grad rapportert til politiet. Det er derfor et stort behov for bedre registreringer av dette. I ReCyCLIST skal vi utvikle et digitalt registreringsverktøy som i praksis blir et kort spørreskjema som pasienter svarer på på nettbrett når de kommer til legevakt/sykehus etter skade. Det digitale spørreskjemaet vil også en kartfunksjon slik at det skal være mulig å stedfeste ulykkene, og ambisjonen er også å utvikle en «street view» funksjon som kan gjør det mulig å identifisere hvilke elementer som bidro til ulykken (fortauskant, stolpe, hull etc.). I tillegg til at vi mangler kunnskap om omfanget av sykkelskader, mangler vi også kunnskap om hvor de skjer og hvilke konsekvenser de har på kort og lang sikt. Skadekonsekvenser vil bli kartlagt prospektivt gjennom medisinsk oppfølging og surveyer til pasienter etter tre og 12 måneder, og retrospektivt gjennom å koble data fra ulike registre. ReCyCLIST -prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstitutter fra helse- og transportvitenskap, offentlige myndigheter, medisinsk kompetanse og webutviklere og sluttbrukerorganisasjoner. Prosjektet skal gjennomføres i Agder fylkeskommune og involverer sykehus og legevakt i Kristiansand og Arendal.

The ReCyCLIST project is a collaboration between research institutes from the health and transport sciences, public authorities, medical expertise and web-tool developers, and end-user organisations, and as such an excellent example of cooperation between research groups and users of the research. Four major research questions are addressed in the ReCyCLIST project: a) What are the characteristics and locations of accidents and injuries among cyclists and users of e-scooters and other micro mobility devices in two urban regions (Kristiansand and Arendal) in Agder county? b) What are the most relevant preventive measures to reduce the number of accidents and injuries for cyclists and users of micro-mobility devices? c) What are the safety effects of the selected measures implemented and tested in the two urban regions? d) What are the consequences of injuries in terms of individual and social strains and costs (broadly defined) both in a short (~ 1 year) and a longer perspective with respect to recovery and disability rates? To answer the questions, we will develop a digital tool to register accidents and injuries among cyclists and users of micro mobility devices in the regions. Based on (1) the accident and injury registrations, (2) survey data from the users (3) self-reports of problematic sites, (4) literature review and (5) stakeholder workshops, relevant countermeasures which will be implemented and evaluated. The evaluation will be conducted in the form of (field) trials applying different data sources (accident registrations, video registrations, survey, data from the municipalities’ “report services”). We will apply a prospective study and follow up injured cyclists and users of micro mobility devices using medical rehabilitation data and questionnaires after 3 and 12 months. To map long-term consequences (> 1 year), we will use a retrospective study linking data from registers containing information about health, welfare benefits and injuries.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025