Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen Pathways 2050 - Transition of the Norwegian society and value creation from export

Alternativ tittel: Hydrogen - omstillingsbaner mot 2050

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektnummer:

326769

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Hydrogen Pathways 2050 er et kompetanseprosjekt som skal analysere omstillingen av det norske samfunnet mot 2030 og 2050, med spesielt fokus på hydrogen. Prosjektet vil inkludere både produksjon og bruk av hydrogen i Norge, men også se på hydrogen som et mulig eksportprodukt. Vi vil se på samspillet mellom fornybar kraftproduksjon, kraftoverføring, hydrogenproduksjon og sluttbruk av hydrogen. Siden hydrogen kan bidra med fleksibilitet både på produksjonssiden og innen sluttbruk, kan hydrogen få en viktig rolle i fremtidens energisystem. Prosjektet vil analysere hydrogen fra fornybar kraft (grønn hydrogen) og fra naturgass med CCS (blå hydrogen). Gjennom fire bruker case vil vi vise mer konkret hvordan hydrogen kan spille en viktig rolle for å dekarbonisere sluttbruk i transport/industri, hvordan vi kan utnytte den økende variable kraftproduksjon, og mulighetene for eksport. Brukercasene vi ha et mer kortsiktig fokus, og vi vil analysere følgende utvalgte case mot 2030: 1. Grønn hydrogenproduksjon som en fleksibilitetsleverandør 2. Offshore aktivitet (Nordsjøen) og hydrogenproduksjon 3. Hydrogen i lokale kraftnett 4. Energisystemeffekter av stor-skala etterspørsel etter hydrogen Prosjektet har tre nasjonale forskningspartnere: IFE (prosjektleder), NTNU og SINTEF. Vi har tre internasjonale forskingspartnere (TU Berlin, TU Wien, and Europa-University Flensburg) som vil bidra med scenarioutvikling og perspektiver for mulig markedsintroduksjon av hydrogen i Europa. Sammen med Forskningsrådet, bidrar Statkraft, Equinor og Gassco med finansiering av prosjektet. I tillegg bidrar NVE, Enova, Lyse, Haugaland kraft og Trøndelag fylkeskommune i referansegruppen for prosjektet, og de vil også delta i noen av brukercasene. Hydrogen Pathways 2050 vil utdanne 1 PhD og 1 post.doc.

Hydrogen Pathways 2050 will study the transition towards zero emission for the Norwegian society, with a special focus on hydrogen and its use nationally and as a potential export product. The project addresses the interplay between renewable power production, transmission, and the production and end-use of hydrogen. Hydrogen may play a key role in the future energy system, as it provides flexibility both to the supply side and demand side. Central questions the project will address are related to how hydrogen can contribute with sector coupling, how hydrogen can serve as a flexibility provider and how hydrogen can be an export product for Norway in the future. The project includes hydrogen from both renewable electricity and hydrogen from natural gas with CCS. Below we describe the state of the art focusing on research challenges and how the project will address knowledge gaps related to these. While the project focus on the Norwegian energy transition, the strong links to the European energy system, and Norway's role as an energy exporter, requires that we also model the European system. A number of Horizon 2020 projects has contributed to establish open and transparent modelling frameworks of the European energy systems and related sectors. We will utilize the scenarios and data sets developed at the European arena as a starting point for tailored analysis of the Norwegian energy system, under framework conditions given by these European projects. The project will also utilize results and methods from the project Norwegian Energy Roadmap that looked at transitioning to a low-emission society in Norway focusing on the low carbon transission and impacts on the energy- and Power system as well as social and economic effects. The project we will study transition pathways towards 2030 and 2050, focusing on hydrogen, and the integration with renewables, natural gas and CCS, and the nterplay between the energy sector, industry, transport, the built environment.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi