Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Virtual Reality as a facilitator for participation in society among persons with mental health and/or substance use disorders

Alternativ tittel: Virtual Reality som bidra til deltakelse i samfunn blant mennesker med en rus og/eller psykisk lidelse

Tildelt: kr 13,3 mill.

Formålet med dette brukerdrevne prosjektet er å utforske, utvikle og evaluere effekten ved bruk av Virtual Reality Teknologi (VRT) for å fremme helse og velferd for personer med psykiske lidelser og ruslidelser i samarbeid med RIO og Hamar kommune. Studien er tverrfaglig, multisektoriell, bruker flere forskningsmetoder og utvikles i nært samarbeid med brukerne for å utforske effektiviteten av velferdsteknologi i bedringsprosessen til en av de mest sårbare brukergruppene: personer med samtidig rus og psykisk lidelse, som ofte blir glemt som deltakere i teknologisk utvikling. Brukerdrevet innovasjon er et grunnleggende prinsipp i denne studien. Vi ønsker å vise hvordan denne sårbare og marginaliserte målgruppen forholder seg til VRT, noe som vil gi ny innsikt og være et utgangspunkt for forebygging og behandling av personer med rus og psykiske lidelser. Prosjektet vil samle ny empirisk kunnskap om hvilke psykologiske effekter som en VR-opplevelse kan gi på kort og lang sikt. Et spesielt trekk ved prosjektet er at det skal utvikles en VRT prototype som lett kan tilpasses andre målgrupper, og målet er å utvikle denne prototypen på en kostnadseffektiv måte, som vil redusere helse- og sosialutgiftene på lang sikt. Videre vil VRT sannsynligvis endre arbeidet til de som gir tjenester til denne målgruppen. Prototypens innovative potensial betyr at den også kan overføres til andre land. Et nytt aspekt er at brukerne selv vil være involvert, både i studiedesignet og utviklingen av VR-prototypen. Dette vil være fruktbart for designerens utviklingsprosess og gjøre det mulig for forskere å diskutere etiske aspekter og bekymringer ved å anvende VRT på personer som står overfor store samfunnsutfordringer. For å nå våre mål, har vi knyttet til oss medarbeidere som kombinerer høy kompetanse fra forskere innen psykologi, psykiatri, teologi, sosiologi, helseøkonomi og audiovisuelle medier med spillutviklere, lokale myndigheter og erfaringskonsulenter

This collaborative and user driven study aims to deploy virtually reality technology(VRT) to enhance social inclusion among persons with MHD/SUD who belong to one of the most disadvantaged groups. They are marginalized when it comes to education, employment, meaningful activity and social relations. The Norwegian Service User Plan, a register on persons with MHD/SUD, shows that meaningful daily activities are the greatest challenge for these persons. The ability to be included in the society as regular citizens is one of the strongest desires and an indicator of quality of life. According to recent research, lack of social inclusion among persons with MHD/SUD is both intrinsic and structural in nature, but there is no panacea to solve this problem. To a limited degree, VRT has been utilized in treating MHD/SUD, but little is known about the target groups behavior and attitudes towards VRT and how an e-health solution could be beneficial to avoid marginalization. The greatest challenge in our study is the possible lack of interest among the target group and their health care workers to use VRT as a tool to improve social inclusion. We have received support for the study from our two collaboration partners RIO - an user organisation and the municipality of Hamar, that using VRT may be a possible "life turning tool" for persons with MHD/SUD. Further, VRTs are advancing rapidly and we might end up using outdated VRT until we have the results. To mitigate this we put an emphasis on the development of software and less on hardware and believe that the VRT we build will be generic and useful for any type of hardware. The anticipated results will have far reaching implications for the quality of life of persons with MHD/SUD including other marginalized groups. Providing a VRT may have positive effects on the delivery of care to under served groups, and might further have economic implications with more resources are available to expand services to those in greatest need.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet