Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Planning for sustainable second-home development

Alternativ tittel: Planlegging for bærekraftig fritidsboligutbygging

Tildelt: kr 9,1 mill.

Det har vært en sterk vekst og modernisering av fritidsboliger i Norge de siste årene. Denne utviklingen gir vesentlig utfordringer knyttet til bærekraft, inkludert miljøvern og klimaendringer. Planlegging har et stort potensial til å styre utviklingen i en mer bærekraftig retning, men har imidlertid enda ikke klart å møte denne utfordringen på en god nok måte. På denne bakgrunn har SECPLAN som formål å styrke planleggingens rolle for å gjøre utviklingen av fritidsboliger mer bærekraftig. Prosjektet undersøker de følgende aspektene: (1) konseptualisere teoretisk bærekraftig fritidsbolig-utbygging og planlegging; (2) vurdere hvordan nåværende fritidsboligplanlegging har behandlet/ivaretatt bærekraftig utvikling; (3) identifisere barrierer, utfordringer og potensial for å utvikle bærekraftig fritidsboligplanlegging og foreslå nødvendige endringer; (4) sammenligne Norge med Danmark for å få innsikt i betydningen planleggingssystemene i de to landene har på bærekraftig fritidsboligutbygging; (5) utvikle nasjonale, regionale og kommunale strategier for planlegging av bærekraftig fritidsboligutbygging. Våre forskningspartnere inkluderer Universitetet i Agder, Telemarksforsking og Aalborg Universitetet. Vi samarbeider også med nasjonale, regionale og lokale planmyndigheter og beslutningstagere inkludert Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK), Valdres natur og kulturpark (VNKP), Øystre Slidre kommune (ØSK), Miljødirektoratet (Mdir) og Kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner (KS). VTFK, VNKP, and ØSK fungerer som caser i prosjektet. Planavdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) deltar i referansegruppen. Vi bruker flere metoder i forskningen: litteraturgjennomgang av studier på relevante felter, dokumentanalyse av politikker, retningslinjer og planer, intervjuer med relevante aktører, workshoper med brukerpartnere, og seminarer med nasjonale og internasjonale forskere.

SECPLAN centres on second-home planning in Norway with the aim of promoting environmentally sustainable development. Second homes in Norway have undergone rapid growth and modernization in the past years, which increasingly represents an important sustainability challenge including both environmental protection and climate change. However, planning which has a great potential to steer the development towards being more environmentally- and climate-friendly has not yet been able to meet this challenge. Our project responds to the societal need of strengthening the role of planning in making second-home development sustainable. This will be done through close collaboration between networks of national, regional and local planners, policy makers and researchers, and a comparison of second-home planning between Norway and Denmark. The project will produce novel knowledge and insights regarding (1) how to frame second-home development and planning from the perspective of sustainable development; (2) how municipal second-home planning practices affect second-home development with higher or lower sustainability performances; (3) how current institutional settings and planning system need to change to make second-home planning efficient and effective in addressing environmental and climate considerations; and (4) what planning strategies can be developed for sustainable second-home development.

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning