Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’ [EX-PED-LAB]

Alternativ tittel: Verksteder for utforskning og endring - bærekraftige design i barnehagesektoren (EX-PED-LAB)

Tildelt: kr 12,0 mill.

EX-PED-LAB skal vise hvordan bruk av verkstedsmetoden kan skape innovasjon i pedagogisk praksis i barnehage og barnehagelærerutdanning. I våre verksteder bringer vi sammen lærere, ledere og forskere - noen ganger sammen med kunstnere, designere, studenter, barn og familier - for felles utforsking. Noen verksteder vil ha en akademisk tilnærming med analyse og respons på deltakernes forberedte arbeider, som kan være deltakende observasjon, tegninger, fortellinger, foto og film. Andre vil ha en praktisk tilnærming hvor vi fantaserer og prøver ut forskjellige løsninger. Vi vil studere verksted som arbeidsform i lys av nye, delte lederroller i sektoren, samt hvordan verkstedmetoden kan styrke verdier for en bærekraftig fremtid. Ved å etablere et forum der barnehagelærere og ledere deler erfaringer fra sitt pedagogiske arbeid med forskere og lærere fra barnehageutdanningen - men også bryte denne interne kretsen ved å invitere inn ekspertise fra utenfor sektoren - kan vi utforske, utfordre og videreutvikle kunnskap og praksis. Utviklingen av denne verkstedsmetodologien skal svare på kunnskapsbehovet rundt hvordan ulike aktører i barnehagesektoren kan samarbeide. Metodologien er utprøvd gjennom et forprosjekt (https://www.hvl.no/om/barnkunne/ex-ped-lab/). Når vi nå videreutvikler dette, får vi sjansen til å prøve ut og ytterligere teoretisere metoder for samarbeid mellom flere partnere med ulike roller i barnehagesektoren og andre som har interesse i å skulle skape bedre vilkår for barn. EX-PED-LAB vil gi et bredt empirisk grunnlag for en verkstedsmetodologi for samarbeid om utforskning, ny kunnskap og pedagogisk innovasjon. Sentralt i prosjektet står samarbeidet om utformingen av en ny barnehage i Bergen, samt en idébank til inspirasjon og bruk i praktisk barnehagearbeid og i kompetansebygging i barnehagesektoren.

The proposed EX-PED-LAB project responds to the call for scholarly knowledge to inform the design and delivery of collaborative and responsive pedagogical programmes that support innovation in kindergartens, in kindergarten teacher education and in practice-oriented research in Norway. The EX-PED-LAB combines these into interdisciplinary research to facilitate new thinking and new knowledge that support a future-oriented kindergarten education system. The EX-PED-LAB is a research hub within which interdisciplinary teams across the sectors of early childhood education, research, practice, administration, teacher education and design can imagine, debate, research, innovate and generate new knowledge for the development of new practices for immediate transformation of the kindergarten sector. The project addresses the UN’s SDG 4 on quality education and 17 on inclusive partnerships and pursues a two-fold goal: creation of scholarly knowledge and development of transformative evidence- and arts-based knowledge. This includes kindergarten governance, kindergarten teacher education and capacity building of the current and next generation of kindergarten-oriented researchers, realised by supporting and improving kindergartens’ work on quality improvement and developing new knowledge for and with the Early Childhood Education and Care sector. This is relevant for promoting knowledge-based practice, a central objective in the Research Council Norway’s ‘Education and Competence Portfolio Plan’ collaborative and knowledge building project. We anticipate that the EX-PED-LAB methodology will position actors in the ECEC sector to implement knowledge-based methodologies that strengthen practices, competences and capabilities through collaborative knowledge creation. The knowledge will be novel as it will not only build upon but also extend beyond action research, understood as a problem-solving methodology responding to practical problems identified solely by ECEC practitioners.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder