Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Electrolyser 2030 - Cell and stack designs

Alternativ tittel: Elektrolysør 2030 - Elektrolysecelle og stack design

Tildelt: kr 8,8 mill.

Hydrogen er et grønt drivstoff som kan hjelpe oss å oppnå et nullutslippssamfunn og beskytte klimaet. I Norge kan hydrogen være en del av overgangen vekk fra fossile drivstoff og samtidig forsikre bærekraftig bruk av energiressurser. En ting som gjør hydrogen spesielt er at det kan lages fra vann! En enhet som kalles en elektrolysør bruker elektrisitet til å splitte vannmolekyler til hydrogengass og oksygengass. En kombinasjon av elektrolysører med fornybar energi fra vindparker eller vannkraftverk vil være en spennende strategi for å oppnå tilgjengelig og grønn energi. For å nå dette målet må prisen for elektrolysører reduseres for å gjøre såkalt grønt hydrogen konkurransedyktig med naturgass. En bedre forståelse av levetiden til materialer og komponenter, samt optimalisert design av elektrolyseceller og stack'er må til for å legge til rette for reduserte kostnader knyttet til produksjon og bruk av elektrolysører. Basert på eksperimentelt arbeid og datasimuleringer vil konsortiet "Electrolyser 2030 Cell and Stack Design" ta sikte på å utvikle og tilby design- og beslutningsverktøy for å muliggjøre masseproduksjon og integrering av billige, svært effektive, holdbare og pålitelige elektrolysestack'er. Konsortiet, som mottar støtte fra Norges Forskningsråd og er ledet av SINTEF Industri, består av tre nasjonale og internasjonale universiteter, fire forskningsinstitusjoner og seks industripartnere som til sammen dekker kompetanse fra forståelse av fundamentale prosesser inne i elektrolysecellene til design og bruk av storskala elektrolyseanlegg.

The hydrogen strategy from EU identifies renewable hydrogen as a key priority to achieve Europe's clean energy transition. The European Green Deal recognizes hydrogen as one of very few options for replacing fossil fuels in carbon intensive industrial processes, in the transportation sector and to play a role in the integrated energy system of the future. EU will install at least 6 GW of electrolysis by 2024 and at least 40 GW by 2030. Hydrogen production by electrolysis is still more expensive than other methods due to high capital costs and the higher cost of the electricity compared to natural gas. Hydrogen Europe has in its Strategic Research and Innovation Agenda for the new Clean Hydrogen for Europe IEP identified that reduction of electrolyser costs and improving efficiency, with high durability and reliability, are the key steps to realising the strategic goals of the EU. The overarching research question for the Electrolyser 2030 project is how Norwegian industry can utilize water electrolysis and green hydrogen production for sustainable value creation both as technology/service providers, as hydrogen suppliers and exporters of hydrogen or hydrogen derived products. This question will be answered by focusing on identified technical, commercial, and regulatory challenges for industrialised renewable hydrogen systems in the GW scale. To answer these questions, the project will perform research and in-depth analysis at levels of electrolysis development ranging from single cells to stack level. The project will perform interdisciplinary work, combining input and data between the different levels for analysis. Experiments will be performed to provide data on the latest advances for beyond state-of-the-art electrolysers as a foundation for further analysis and modelling on higher levels and to investigate electrolyser performance and lifetime.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi