Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: A Norwegian BioGenome initiative: the initial Launch phase

Alternativ tittel: Et norsk BioGenome initiativ: første trinn (Launch)

Tildelt: kr 30,0 mill.

Menneskelige aktiviteter, både direkte og indirekte, truer biodiversiteten på jorda i økende grad. På sikt vil dette påvirke globalt matforsyning og biologiske ressurser vi er avhengig av. Bevaring av arter og økosystemer er avgjørende for menneskets framtid på jorda. Hver organisme på jorda har et unikt genetisk fingeravtrykk som utgjør genomet (den totale mengde DNA) hvor all informasjon som individet trenger for å overleve, samvirke med miljøet og reprodusere seg, finnes. En fullstendig oversikt og forståelse genomene til alle organismene på jorda vil ikke bare gi oss fundamental ny biologisk og biomangfold innsikt men også gi oss innsikt i naturens verktøykasse for framtidig bioteknologi som vil kunne gi oss mat, medisinsk behandling, legemidler, vaksiner, biodrivstoff og biomaterialer. EarthBiogenome prosjektet er et globalt og ideelt initiativ som tar sikte på å sekvensere genomerne til alle aukaryote organismer på jorda i løpet av en 10års periode. EBP-Nor er første fase av et norsk prosjekt under EBP paraplyen. I den første fasen vil vi etablere konsortiet, arbeidsdeling, rutiner for innsamling av materiale, sekvensering, analyser, lagring av og tilgjengeliggjøring av data innad i det nasjonale konsortiet som består av de største universitetene i Norge (UiO, NMBU, UiB, NTNU, Uni Nord og UiT), SINTEF og de ikke-akademiske institusjonene REVOcean, the Life Science Cluster, Miljødirektoratet og ArcticZymes Technologies. I den første fasen vil vi innsamle arter og produsere høy-kvalitets referansegenomer for et begrenset antall arter (100-150) som et proof of concept og for å lage robuste protokoller. I et lengre tidsperspektiv er målsettingen å generere komplette genomet for alle artene i Norge.

Biodiversity is increasingly threatened by human-related activities, directly and indirectly, which ultimately imperils both the global food supply and other biological resources that we depend upon. Therefore, understanding and preserving species and ecosystems are global imperatives for human survival and prosperity. Each organism and species on the planet has a unique "blueprint" encoded by its genome, i.e. its total DNA, which contains all the information that the species needs to survive, interact with its environment and reproduce. Knowing and understanding the complete DNA sequence of all species of life on Earth will not only provide fundamental new insights into biology, understanding biodiversity and transform our ability to tailor conservation of life, but also deliver a comprehensive view of nature’s toolkit for future biotechnology to provide humanity with food, medical treatment, drugs, vaccines, biofuels and biomaterials. The Earth BioGenome Project is a global non-profit initiative that aims to sequence and catalogue the genomes of all of Earth's 1.5 million currently described eukaryotic species over a period of ten years. EBP-Nor is the Norwegian initiative of EBP, and a partnership of the major universities in Norway (UiO, NMBU, UiB, NTNU, Uni Nord and UiT), the research institute SINTEF, and the non-academic institutions REVOcean, the Life Science Cluster, the Norwegian Environment Agency, and ArcticZymes Technologies. Together we will sequence and catalogue all eukaryotic species occurring in Norway, estimated to 45,000 species.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping