Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Risk of sea ice and icebergs for field development in the Southwestern Barents Sea.

Alternativ tittel: Risiko i feltutbygging i Sørvestre Barentshavet i forbindelse med sjøis og isfjell.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Barentshavet er viktig for Norge på flere måter, særlig politisk, miljømessig og økonomisk. De ulike økonomisk aktivitetene (i hovedsak fiske, olje/gass og turisme) må utvikles og forvaltes slik at de kan eksistere side om side, og på en måte som bevarer det økologiske mangfoldet i en tid med potensielt store klimaendringer i området. Prosjektet RareIce handler om feltutvikling av olje og særlig naturgass i Sørvestre Barentshavet. Dette er et område hvor det svært sjelden har blitt observert sjøis og isfjell, men vi tror at denne risikoen ikke må neglisjeres. RareIce handler om å dokumentere de lave sannsynlighetene for sjøis og isfjell i området, og å kvantifisere hvilken effekt dette vil ha for design og operasjon av fasiliteter for utvikling av olje og gass ressurser. I slik områder hvor det er is såpass sjelden finnes det lite data om isutbredelse og egenskaper og det vil være liten sjanse for å måle lokalt. Hovedtanken vår er at vi må kombinere målinger med simuleringer av fysiske prosesser. Isen som eventuelt kan befinnes seg i Sørvestre Barentshavet vil ha drevet inn nordfra. Slik at vi satser på å måle isutbredelse og egenskaper lengre nord i Barentshavet hvor det er is ofte, bruke fysiske lover og simulere isens drift og transformasjon på vei sørover. Nå gjelder isfjell så vil vi identifisere hvilke isbreer som kan produsere isfjell, hvor mange isfjell som kan produseres og simulere at de driver sydover mens de smelter. Disse modellene kan kjøres med mange ulike typer vær og vind og dermed være estimere sannsynlighetene for at is med gitte egenskaper driver inn utgjør en risiko for de aktuelle feltene.

The Barents Sea is an important area for Norway in several ways, it is politically important for Norway to maintain governance of oceans around Svalbard, it is important breeding ground for Arctic cod and there is tourism and shipping. At the same time there are open areas for oil and gas exploration in the Southwest, and it is vital that all these activities can co-exists. For the oil and gas development the risk must be sufficiently low, that means that the probability of accidents is so small that it balances the consequences in the fragile Arctic nature. Occurrence of sea ice and icebergs in this area is rare, it can perhaps only drift down from the Northern Barents Sea every 100, or even 10.000 years. However, our starting point is that any field development needs to take ice into account. A safe and rational approach to assess the uncertainties with respect to these rare ice events must be developed and this is the prime concern of RareIce. The main idea is that since ice drifts down into the Southwestern Barents Sea so rarely its characteristics cannot be measured on site. RareIce proposes a three step procedure to assess the danger from ice to offshore structures in the Southwestern Barents Sea. Firstly, to characterize the ice conditions further North in the Barents Sea ("upstream") by a combination of remote sensing and modelling of physical processes. Secondly, let the ice drift south and model how the properties change as the ice drift south and into warmer waters. Thirdly, apply the transformed statistics of sea ice and icebergs and estimate the sea ice action on the proposed offshore structures. In RareIce we will combine measurements from above (remote sensing from satellites), in-situ fieldwork from scientific cruises and long-term measurements from under the ice (moored under water rigs deployed over many years) and derive ice statistic suitable for probabilistic design.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum