Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Biochar as a quality recycling-product from organic waste fractions.

Alternativ tittel: Biokull som et kvalitetsgjenvinningsprodukt fra organiske avfallsfraksjoner

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektnummer:

326914

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

RenCARBio tar sikte på å løse kunnskapshullet om kvaliteten på resirkuleringsprodukter fra avfallsstrømmer, noe som bidrar til en sikrere og bærekraftig sirkulær økonomi. De økende mengden av organisk avfall som det moderne samfunnet genererer; slik som kommunalt slam, husdyrgjødsel og fiskeslam fra fiskeoppdrett; vil påvirke miljøet sterkt hvis det ikke behandles på en bærekraftig måte. Prosjektkonsortiet involverer kommuner, avfalls- og avløpsbehandling aktører som aktivt søker løsninger på dette problemet. Å produsere kvalitetsprodukter fra avfallsfraksjoner vil muliggjøre en forbedret resirkulering av sine nærings- og energiverdi i en sikrere og brukervennlig gjødsel. For slike er prosessteknologier som reduserer mengden av avfall mens det omdannes til verdifulle biprodukter, tiltalende. RenCARBio vil forske på kombinasjonen av biogassproduksjon og pyrolyse-prosesser som en symbiose for å maksimere energieffektiviteten mens den produserer biokull fra tilgjengelig norsk organisk avfall. Pilotskala-forskningen vil bli vurdert via LCA for en fullstendig oversikt over energi- og ressursbehov, miljøpåvirkning og økonomisk gjennomførbarhet. Biokullet som produseres vil bli vurdert for kvaliteten som gjødsel når det gjelder tilgjengelighet til planter, innhold av tungmetaller, legemidler og organiske forurensninger. Spesielt vil det bli videreført utvikling av en passende metode for kvantifisering av plantetilgjengelig fosfor i biokull og undersøkelse av utvalgte forurensninger av fremvoksende bekymring (CEC), som PFAS og PCB.

Today's bio-economy demands research regarding the engineering of quality recycled products from waste fractions, that will allow for a secure and hygienic recycling of their inherent nutrient and energy value without harming the environment. This project focus on typical Norwegian organic waste streams and on how to maximize their value in the transition to the bio-economy. The increase in the amount of these waste streams will impact greatly the environment, if not properly handled. Methods that can offer a reduction of the waste volume while also providing valuable by-products are appealing. Biomass conversion methods as anaerobic digestion (AD) and pyrolysis are examples. This last one needs a "dry" input feedstock, so the coupling of AD of "wet" waste feedstocks to pyrolysis, can be considered a favorable combination that also provides renewable energy in the form of methane and syngas. Such combination will be evaluated through a life cycle assessment, for an overview of the energy and resources demand, environmental footprint and feasibility of such concept. With upcoming stricter regulations regarding the quality of organic fertilizers from secondary sources, assessing the quality of the pyrolysis product to be employed as such is crucial. The effects of biochar on plant-available phosphorus (P) in soils have not been consistent. Analysis methods for plant-available P have been developed for mineral soils and do not necessarily give adequate results for organic materials. Thus, this project will develop an appropriate method by testing and/or modifying existing methods for estimating plant-available P in biochar. Research on the effects that the pyrolysis treatment of wastes may have on the biochar's pollutants content is very limited. The project will analyse the content of trace metals and selected contaminants of emerging concern (CEC) in the biochars obtained, in order to help assess their impact on the environment and humans.

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi