Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable Norwegian dietary fiber and protein sources for a healthy gut microbiota

Alternativ tittel: Bærekraftige norske kilder til kostfiber og protein for en sunn tarmflora

Tildelt: kr 0,38 mill.

En bærekraftig omlegging av norsk jordbruk og matproduksjon innebærer økt produksjon av norske proteinrike plantevekster og nye plantebaserte produkter. Produktene må være attraktive for forbrukerne med gode sensoriske egenskaper og ikke minst ha gode helsemessige egenskaper. Et kosthold som i hovedsak er basert på planter er ansett som sunnere enn et animalbasert. Det er derimot ikke fastlagt helseeffektene av nye proteinrike plantebaserte produkter som næringsmessig kan være et alternativ til animalsk protein. Proteinene i planter kan være av lavere kvalitet enn proteiner fra animalske kilder. Det betyr at proteinene inneholder mindre av de aminosyrene som kroppen ikke kan danne selv (essensielle aminosyrer) eller at proteinene er mindre tilgjengelig for kroppen fordi de fordøyes dårligere. Det er lite kjent hvilken effekt ufordøyde planteproteiner kan ha i tykktarmen, og det stilles spørsmål om proteinene vil bli fermentert av tarmfloraen og gi opphav til et mere ugunstig tarmmiljø. Planter inneholder derimot sunne kostfiber som er tarmfloraens viktigste energikilde. Kostfiber i plantebaserte produkter vil dermed ha potensiale til å modulere eventuelle negative effekter av ufordøyd planteprotein i tarmen. Hovedmålet med GutFeedingNow er å frembringe kunnskap om hvordan planteproteiner fordøyes og hvilken effekt planteproteiner og kostfiber har på tarmfloraen og tarmhelsen etter tillaging av plantebaserte produkter. Vi vil ta utgangspunkt i bærekraftige norske råvarer. Dette vil legge grunnlag for ny vitenskapelig innsikt, tilgjengelig for matprodusenter samt forbrukere, og bidra til økt bærekraft og sunn folkehelse.

A successful transition of Norwegian agriculture and food production requires knowledge about health implications of an increased consumption of plant based raw materials and ingredients. This knowledge needs include the nutritional impact of an increased intake of plants as a major protein source. Plants; either as is, minimally processed or transformed into protein enriched ingredients will have an impact of the quality of the food produced. Plant-based products need to be attractive for consumers. This comprises good sensory properties, but also health, sustainability, and ethical aspects. Identifying positive health aspects of plant-based food products and boosting products made from Norwegian resources is crucial for the transition. While an overall plant-based diet is accepted as healthier than animal-based foods, the specific health effects of plant-based products such as meat replacers are not known. Animal foods are traditionally rich in high quality protein, but also saturated fat, while plants are our major source of healthy dietary fiber. Products high in or enriched with plant proteins may suffer from lower protein bioaccessibility. A reduced digestibility of processed plant proteins may result in less uptake in the small intestine and a higher protein supply to the gut. The gut microbiota plays a central role in maintaining health and the potential impact of plant-protein fermentation by the gut microbiota is not known. GutFeedingNow therefore aims to generating knowledge on the impact of plant-foods containing sustainable Norwegian dietary fiber and protein sources on gut microbiota, providing benchmark knowledge for the food industry and stakeholders/consumers. This may promote extended use of Norwegian agricultural resources, including side stream products high in dietary fiber. Making them as high-value ingredients for production of attractive plant-foods will increase value throughout the value chain, improving sustainability and public health.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder