Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Ensuring sustainable e-health transformation in primary health care through competent full-time workers

Alternativ tittel: EHCOM - bærekraftig digital omstilling av helse- og omsorgstjenesten gjennom økt heltidsandel og kompetanseheving

Tildelt: kr 10,5 mill.

Digitalisering refererer til endringsprosesser der digitale løsninger erstatter det som før ble gjort manuelt eller ved hjelp av analog informasjon. En av faktorene som avgjør om disse endringsprosessene vil lykkes i helsesektoren, er hvor godt de ansatte settes i stand til å bruke de nye digitale systemene og verktøyene i sitt arbeid. Det pekes på at den store andelen deltidsansatte i små stillinger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan bidra til å bremse digital omstillingsevne i denne sektoren. Ansatte i små stillinger har dårligere muligheter til å sette seg inn i nye systemer og rutiner på grunn av tidsnød, høyt arbeidspress og lengre tid mellom hver gang de er på jobb. Det er derfor behov for å undersøke hvilke krav til ansattes ferdigheter og omstillingsevne digitaliseringen medfører, og hvordan digitaliseringen påvirker arbeidsflyt og samarbeid, samt hvordan det kan legges til rette for læringsprosesser som inkluderer og motiverer alle ansatte. Det er også nødvendig å se på hvordan helsepersonells muligheter og motivasjon til å omstille seg virker inn på tjenestekvalitet, slik dette gir seg utslag i brukeres helse, tjenestebruk, brukerinvolvering og opplevelse av tjenestene. I forskningsprosjektet EHCOM skal vi undersøke disse forholdene. EHCOM består av en tverrfaglig forskergruppe fra SINTEF Digital og NTNU, i tett samarbeid med ledere, ansatte og innbyggere fra de fire kommunene Malvik, Levanger, Hitra og Verdal. Prosjektet kombinerer perspektiver og metoder fra samfunnsvitenskap, helseøkonomi og helsetjenesteforskning.

EHCOM responds to the call for proposal related to e-health by addressing the primary health care sector's readiness for digital transformation in terms of competence and organization of the workforce. Digitization corresponds to the process of changing from analogue to digital form and digitization is the generic term for the digital transformation of society. Health care staff's competency in handling digital systems and adopting digitization in practice play a key role in achieving efficient and high-quality services. Studies do however indicate that the health care sector has been less successful in exploiting the potential of digital technology, and that especially part-time workers in municipal health care miss out on learning opportunities and competency development due to high work pressure and lack of time. Thinking through the implications of technology for skills demand, work process alterations and how to enable up-skilling is required. A health care sector taking full advantage of the competency of all its workers during radical digital transformations will advance the quality and the operational efficiency of its services. EHCOM consists of a multidisciplinary team with researchers from SINTEF, NTNU, and municipal leaders and practitioners from four municipalities. The project combines perspectives and approaches from the disciplines of social science, health services research and human-technology interaction. The proposed study is based on a long-standing collaborative relationship between the research team and the municipalities, and the project will involve close collaboration, common activities, and mutual learning between project partners and relevant stakeholders. The four municipalities will fully finance their own activities, while NTNU will finance major part of their commitments in the project.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester