Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Well-schooled for Work? School-work and work-school transitions, and the labor market returns to vocational education and training

Alternativ tittel: Utdannelse for arbeid? Overganger mellom skole og arbeid, arbeid og skole og arbeidsmarkedsavkastning for fag- og yrkesopplæring.

Tildelt: kr 12,0 mill.

I industrialiserte land opplever mange med lav utdanning at lønnsutviklingen stagnerer og arbeidsledigheten øker. I Norge øker andelen ledige blant befolkningen i arbeidsfør alder, og pandemien kan ha ført til en ytterligere reduksjon i deltakelsen i arbeidsmarkedet. De som har lav utdanning eller utdaterte ferdigheter er spesielt sårbare. «Well-schooled for Work?» har som mål å adressere disse utfordringene for ungdommer i fare for å avbryte fag- og yrkesopplæringen og de som er ledige eller strever med å finne fast arbeid på grunn av lav utdannelse eller utdaterte ferdigheter. Gjennom prosjektet vil utdanningssektoren, velferdssektoren og forskere samarbeide og dele kunnskap med mål om å forstå disse samfunnsutfordringene bedre, evaluere tiltak som allerede er satt i verk og utvikle og teste nye tiltak, med mål om å komme fram til nye politikkanbefalinger. Prosjektet vil benytte spørreundersøkelser, eksperimenter og administrative data for å lære mer om elevers utdanningsvalg og avkastning av ulike typer fag- og yrkesopplæring, overganger fra skole til læreplass og videre ut i arbeidslivet og overganger fra ledighet og arbeidsmarked til skole igjen. I den første arbeidspakken estimerer vi avkastningen av ulike typer fag- og yrkesopplæring og informerer skoleelever om denne avkastningen for å se hvordan det påvirker utdanningsvalg. I den andre arbeidspakken, overgang fra skole til arbeidsmarked, evaluerer vi eksisterende tiltak for å lette overgangen fra skole til lære og benytter erfaringer fra ansatte i utdanningssektoren til å utvikle og teste et nytt tiltak for å lette denne overgangen. I den tredje arbeidspakken, overgangen fra arbeidsmarked til skole, vil vi evaluere utdanningsreformer og utvidelser som skal bidra til at flere går tilbake til skole og utvikle og evaluere et eksperiment med fokus på opplæring for NAV-brukere med kompetansebehov.

In industrialized countries, workers with low skill levels are experiencing wage stagnation and increasing levels of unemployment. In Norway, the share of prime-aged workers not in employment is rising. Worryingly, the current pandemic may cause a further long-term reduction in employment, and those with low levels of education or outdated skills are especially at risk. Well-schooled for Work aims to develop new knowledge to reduce these societal challenges, by combining knowledge sharing between partners in the education and welfare sector and the research team, state-of-the-art micro-econometric methodology and rich register data, surveys and field experiments. To make causal inference, we will use several natural experiments, well-established statistical approaches, and randomized controlled trials (RCTs). In the first work package, labor market returns to vocational education and training, we will apply a regression discontinuity design to grade thresholds of oversubscribed vocational fields. This design makes use of exogenous variation in being admitted to a given vocational field for applicants around the grade threshold for admittance. Furthermore, we use a RCT to investigate the effect of providing information on labor market returns of different fields on the field choice of students. In the second work package, the school-to-work transition, we will identify the causal effect of an existing school-to-apprenticeship program by comparing treated students to non-treated students in a difference-in-differences design. We will also make use of practitioners input to design and implement a novel program to promote this transition using a RCT. In the third work package, the work-to-school transition, we will make use of the education reforms and expansions of policies enabling the return to work in difference-indifferences and instrumental variable designs and conduct an RCT to evaluate the effect of a targeted training offer to NAV clients with skill needs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon