Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

EPA immune - Can dietary EPA affect viral response in Atlantic salmon?

Alternativ tittel: EPA-immun - kan EPA i dietten påvirke laksens virusrespons?

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327013

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Produksjon av oppdrettslaks avhenger av fôringredienser av høy kvalitet. Fisken har behov for fettsyrer som er typiske i det marine miljø, slik som EPA og DHA. Dette er de to fettsyrene som oftest nevnes når en diskuterer behov for marine fettsyrer hos både fisk og mennesker. Mindre forskning har blitt gjort på dem separat, da de ofte refereres til som en sum av de to. DHA er ofte blitt prioritert i forskning og er gjerne blitt sett på som den marine fettsyren som er nærmest knyttet opp til positive helseeffekter. I Atlanterhavslaks, som i pattedyr, er DHA selektivt lagret i vevene om en får lite EPA og DHA. EPA blir i større grad gjort om til DHA og blir oftere brukt som energisubstrat enn DHA. Nyere forskning peker allikevel på at EPA mest sannsynlig har en unik og helsefremmende rolle og at dens funksjoner er noe annerledes enn sin "storebror" DHA. Forsøk med oppdrettslaks har vist indikasjoner på at EPA kan være svært viktig for optimal immunrespons ved en virusinfeksjon. Ratioen mellom EPA og DHA i de fleste fiskeoljer er omtrent 1:1. Fiskeolje har lenge vært den dominerende kilden til EPA og DHA i oppdrettsfôr, inkludert i fôr til oppdrettslaks. Stor vekst i global oppdrettsproduksjon samt en stabil fiskeolje produksjon, har ført til en søken etter alternative kilder til EPA og DHA. Algeoljer og oljer fra genmodifiserte planter og gjær er eksisterende alternativer og kilder til de samme fettsyrene. Forskjellen er at mange av disse ikke inneholder EPA og DHA i en 1:1 ratio, men often inneholder nesten kun EPA eller DHA, ikke begge to. Ved å bruke disse som en erstatning for fiskeolje kan det føre til en stor forskyvning av balansen mellom disse to fettsyrene i fiskefôret. I dette prosjektet skal vi studere den spesifikke rollen til EPA, med fokus på dens rolle i laksens immunforsvar og virusrespons.

The main hypothesis of the project is that dietary ratio between EPA/DHA or a supplementation of EPA can affect Atlantic salmon viral response and inflammatory status. An increased use of novel non-fisheries sources of EPA and DHA can cause an imbalance between the two fatty acids, thus creating a fatty acid deficiency. This is hypothesized to cause a disproportionate inflammatory response in cases of long-term inflammation caused by viruses. For a more flexible dietary composition for Atlantic salmon and inclusion of novel sources of omega-3 without loss of robustness, the project aims to learn more about the specific roles of EPA in inflammation and immune response in Atlantic salmon. With a combination of different fish- and cell trials we are aiming to increase knowledge on this area. Work Package 1: The effect of EPA/DHA ratio and EPA supplementation on Atlantic salmon post-smolt performance and inflammatory status will be assessed in fish grown from 200-800 g in an experimental facility. The fish will be monitored for health and inflammatory status and the digestion and metabolism of fatty acids will be measured. Work Package 2: The fish from WP1 will be used in a trial where the fish will be challenged with piscine rheovirus (PRV), the virus that causes Heart and Skeletal Muscle Inflammation (HSMI). During this challenge the fish will be monitored for fish health markers by histopathology and inflammatory status will be evaluated. Work Package 3: A newly developed small fry model for disease studies will be used to study HSMI as well as PD. PD will be studied by using a novel SAV clone which causes a reduced disease response, but which will still activate the immune system. Work Package 4: Cells isolated from WP1 will be immune-stimulated with a viral mimic or SAV clone to study details on interactions between diet and viral response in the cells. The role of the autophagic system and effects on diets on this will also be studied.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning