Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design Re-Engineering and Automation for Marine Systems

Alternativ tittel: Effektivisering og automatisering av prosjekteringsprosessen i norske maritime designbedrifter

Tildelt: kr 9,6 mill.

Forskningsprosjektet skal bygge kunnskap som er nødvendig for å forbedre konkurransekraften til skipdesign i Norge. Dette inkluderer videreutvikling og forbedring av teori om skipdesign, metodikk, verktøy og skipdesignvirksomhet og arbeidsprosedyrer. Funnene vil bli implementert i de relevante delene av maritim industri, i tillegg til nytt læremateriell for å utdanne og utdanne neste generasjon marinearkitekter og marineingeniører. Den norske skipsdesignindustrien har sett konkurranseevnen svekkes på grunn av eksterne og interne faktorer. Eksporten av skipsdesigntjenester gikk ned fra 92% i 2014 og 2015 til 54% i 2020. Dette forskningsinitiativet gjør et forsøk på å forbedre måten norske skipsdesignfirmaer kan styrke sin konkurranseevne ved å effektivisere og automatisere sentrale arbeidsprosesser. Komplekse marine systemer - som har vært målet for de fleste norske skipsdesignfirmaer - krever en helhetlig, integrert og systemisk designtilnærming som kombinerer kommersielle, operasjonelle og tekniske aspekter. Prosjektgruppen integrerer interessenter som gir et helhetlig syn på tilnærmingen til marin systemdesign. Prosjektet vil utvikle en detaljert kartlegging av nåværende forretningsmodeller og arbeidsprosedyrer i skipsdesignfirmaer. Kritiske aktiviteter - de som har størst innvirkning på designytelse og konkurransekraft - vil bli undersøkt, og metoder for å forbedre skipets designeffektivitet, effektivitet og effekt vil bli foreslått og testet. Prosjektet vil bruke designløsningene til neste generasjons fartøyer som brukstilfeller.

It is well documented and understood nationally and internationally that the competitiveness of the Norwegian maritime industry is primarily created by its cluster phenomenon and its completeness of the value chain – nearly all complementary business activities are present in the value chain and they have been very well integrated in the past, to create its overall effectiveness and success through close collaboration. In recent years a selection of dominant value chain elements like ship design and ship production, normally considered to constitute “shipbuilding”, have experienced a substantial decline, almost to the extent of extinction. This is partly due to lower activity levels worldwide, but, more fundamentally, to lost competitiveness. This situation calls for changes in the ship design firms or yards’ ship design organizations. Therefore, this project proposes that several Norwegian ship design firms need to critically review and improve the way they are performing their ship design activities in the future. This project will focus on building the knowledge and competence to improve the competitiveness of Norwegian ship design firms. This includes analyzing existing design processes to understand both the impact of individual design activities both on the customer´s perceived value of the design process and the requirements of the design documentation, as well as the resource expenditure in term of time, manhours and direct cost. This will provide the basis for a re-engineered design process, including the automation and digitalization of individual design tasks. Improvements should take place in the product, the process and the organization (firm), and shall include conceptual, basic and detailed engineering design activities. The findings will be implemented in the industry as well as integrated into the curriculum of the next-generation naval architects, to ensure an industry-wide dissemination.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2