Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Politicians, citizen participation and the implementation of contentious measures for sustainable transport

Alternativ tittel: Politikere, innbyggerdeltakelse og gjennomføring av omstridte tiltak for bærekraftig transport

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327055

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

For å nå klimamålene må folk reise mindre med bil. Noen byer har redusert bilbruken ved at flere reiser med sykkel, til fots eller med offentlig transport. Uten unntak har disse vellykkede byene gjort sykling, turgåing og offentlig transport hyggeligere - men de har også gjort det vanskeligere å kjøre bil, ved å innføre betaling for veibruk (bompengar) eller ved å fjerne parkeringsplasser for biler for å gi den til syklister og turgåere, eller for å gjøre det litt vanskeligere å parkere. Slike "omstridte transporttiltak" er fokus for prosjektet. Hvis vi ønsker å oppfylle klimamål og kutte annen forurensning, å forbedre trafikksikkerheten og å gjøre byene våre til bedre steder å være i, må flere av disse tiltakene innføres i flere byer. Disse tiltakene er selvfølgelig ikke alltid veldig populære, og derfor liker politikerne dem ofte ikke. Prosjektet vil i detalj undersøke noen tilfeller der slike tiltak er planlagt og eventuelt iversksatt. Fokuset vil være på å studere politikere og å analysere mediedekning for å finne ut hva og hvem som egentlig former politikernes syn på disse tiltakene. Vi ønsker å se hvordan ulike former for offentlig deltakelse (involvering av mennesker i planlegging og beslutningstaking knyttet til slike tiltak) og også offentlig protest påvirker politikernes vilje til å godkjenne "omstridte" tiltak. Vi vil også fokusere på hvordan offentlig deltakelse kan forbedres og gjøres mer grundig, og hvordan en kan inkludere folk som kanskje ikke deltar for øyeblikket. Til slutt vil prosjektet gi råd til planleggere og politikere om hvordan man bedre kan involvere publikum i beslutningsprosesser knyttet til parkeringspriser, bompengar, eller fjerning av parkeringsplasser, for -forhåpentligvis - å øke sjansen for at flere slike ting blir implementert i flere byer i fremtiden. Prosjektet er et samarbeid mellom partnere i Norge, Sverige og Spania, og vil også medføre arbeid i Danmark. Prosjektperioden er fra 2021 til 2024.

The project is about politicians’ views and citizens reactions’ to contentious urban transport measures (parking management, roadspace transformation, car-free zones, congestion charging schemes). These are measures that are necessary to reduce reliance on the private car, increase the use of more sustainable modes of transport, and thus meet both the national zero-growth goal for person transport and climate goals. However, while effective, these measures typically also cause disagreement between technicians, politicians and some members of the public, which in Norway has particularly been visible by movement protesting against congestion charging and road tolls in general prior to local elections in 2019. TRANSPOL will explore how political views are shaped by the interaction with the public (including protest movements); and whether different forms of public participation might make it easier to gain political support for these types of measures. Ultimately, it aims to provide advice to municipal planners and politicians on how to engage with contentious policy measures and public protest, and to design and manage public participation, in order to reduce the political barriers to these contentious transport measures. The main methods are (i) in-depth studies of cases where contentious measures have been implemented; (ii) case studies of participatory practices, protests and experiments, (iii) broader survey of political attitudes as well as (iv) extensive user involvement during the research process. It is a bold and novel piece of transport research in that it seeks to directly address the motivations of politicians as decision makers; and because it encourages organisations to take new risks and innovative steps in the way in which they involve and engage with the public in decision making.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025