Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nordisk kombinatorikk-konferanse 2022

Tildelt: kr 99 999

Prosjektet består i å bringe sammen de nordiske forskningsmiljøene innen kombinatorikk (en matematisk disiplin), teori for feilopprettende koder, og deler av kryptologimiljøene, til en tredagers konferanse i juni 2022. Dette er den 14. i rekken av slike konferanser, som blir avviklet hvert tredje år, og der arrangementet går på omgang mellom de fem nordiske landene. Slik vil en utveksle erfaring og oppdatert viten om grunnleggende teknikker og nye resultater innen kombinatorikk og teoretisk informatikk. Videre ønsker en å belyse aktuelle anvendelser av teori og teknikker innen datasikkerhet og informasjonsteori. Gjennom slik konkret menneskelig og faglig kontakt ønsker en å konsolidere, og øke mulighetene for framtidig samarbeid, mellom de nordiske miljøene innen kombinatorikk og teoretisk informatikk. Eksempler på slikt samarbeid er forskningsopphold hos hverandre, eller opprettelse av forskerskoler for PhD-studenter. Konferansen planlegges med 3 hovedplenumforedragsholdere som trolig vil komme fra land utenfor Norden. I tillegg vil mange av de nordiske, og noen ikke-nordiske konferansedeltagere holde noe kortere foredrag, enten i plenum, eller i parallellforelesninger, avhengig av hvor mange som vil ønske å holde foredrag.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon