Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BacPress - active packing technology to increase food shelf life

Alternativ tittel: BacPress - aktiv emballasjeteknologi for forlenget holdbarhet

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327106

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

BacPress-teknologien løser en universell utfordring i næringsmiddelindustrien ved å bruke utstyr de allerede har. Ved å bruke proprietære antimikrobielle stoffer, sammen med trykkbehandling, opprettholdes optimal produktkvalitet for ferske emballasjer. I tillegg vil holdbarheten til disse produktene øke ganske betydelig. Denne kombinasjonen av maksimal produktkvalitet og økt holdbarhet er ikke oppnåelig med dagens metoder for konservering av mat. For mange sensitive produkter av høy verdi er forlenget holdbarhet en betydelig barriere på grunn av forurensning av Listeria under prosessering. Listeria utgjør en spesiell utfordring ettersom den vokser under kjøletemperaturer, kan overleve mild varmebehandling og høytrykksbehandling (HPP). Det kan også til og med komme seg etter eksponering for stress. Forskere ved Nofima, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har løst denne utfordringen ved å utvikle en ny og patenterbar teknologi, som kan være en liten revolusjon for næringsmiddelindustrien, ved å forlenge holdbarheten til disse produktene, øke sikkerheten og sikre høyest mulig kvalitet på fersk pakket mat til sluttbrukerne. BacPress-teknologien kan tilby en ny aktiv emballasjeteknologi for en bransje med en årlig omsetning på 500 milliarder dollar. Dette prosjektet verifiserte at resultatene oppnådd i en kontrollert laboratorieinnstilling kan replikeres i virkelige omgivelser.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020