Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SPOT-ON – Monitoring system for animal production

Alternativ tittel: SPOT-ON - Overvåkingssystem for dyreproduksjon

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327108

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Våre forskere ved NMBU, Marianne Oropeza-Moe og Tore Framstad, fikk i fjor støtte fra Norges Forskningsråd til sitt prosjekt SPOT-ON. I samarbeid med Inventas har forskerne utviklet og testet et nytt og apparat som festes i øret på grisen. Apparatet måler temperatur, og det gir en god prediksjon av når grisen skal føde, og bedre kontroll av infeksjonssykdommer hos gårdsgris. Denne nye teknologien er patentert i Sverige og vil være til nytte i dyreproduksjonsmarkedet og den forbedrer dyrevelferden ved at bøndene får mer informasjon om fødsel og grisehelse. Nye digitale løsninger for et mer bærekraftig jordbruk #innovasjon #matindustri #oppdrett #gris #teknologi #vitenskap og teknologi #forskning #universitet #kvalitet #medisin #veterinær #produkter #smittsomme sykdommer #markedsføring

Our main goal in this project was to test whether a device mounted in the pigs´ ears could measure temperature and predict parturition as accurately as infrared cameras. We unfortunately didn't reach our objective since the testing went wrong and it was necessary more investment to perform further testing. However, the project allowed for further funding (100.000 NOK from NMBU) that will be used for the further testing necessary at this point. One of the milestones was the construction of a functional prototype, and this was achieved and will be used for further testing. This prototype is the MVP that will be presented to possible partners for further collaboration. We plan to introduce it as a medical device and not just as a monitoring device, something we have observed will benefit the project and the business model.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020