Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Commercialisation of the agent-based modelling software for socio-economic analysis

Alternativ tittel: Kommersialisering av agent-basert modell for sosioøkonomisk analyse

Tildelt: kr 0,50 mill.

Det forskningsrådsfinansierte prosjektet «Commercialisation of the agent-based modelling software for socio-economic analysis” (ABSEA) skal vurdere kommersialiseringspotensialet for en agent-basert sosioøkonomisk modell. Det planlegges å undersøke mulige bruksområder, markedspotensial og betalingsvilje og å utvikle relevante forretningsmodeller og strategier. Prosjektet tar utgangspunkt i teoretisk kunnskap og praktiske erfaringer utviklet eller erfart av Nordlandsforskning. Denne teoretiske kunnskapen har allerede resultert i en rekke internasjonale publikasjoner. Agent-baserte modeller (ABM) er basert på en hypotese om at sosiale fenomener som gjelder hele samfunnet er et resultat av samhandling som foregår på individ- og gruppenivå og mellom individer/personer/organisasjoner og omgivelsene. ABM omfatter vanligvis en populasjon av ulike simulerte agenter, handlingsregler og miljø med bestemte organisatoriske og tidsmessige karakteristikker. Sosioøkonomiske simuleringer utført i tilsvarende modeller gir beslutningstakere mulighet til å gjøre analyser av ulike scenarier og visualisere effekter av alternative beslutninger. Agent-baserte modeller brukes som alternativ eller supplement til tradisjonelle ligningsbaserte statistiske modeller. Nordlandsforskning har utviklet et dugelighetsbevis i form av en nettbasert demonstrasjonsløsning for Vestvågøy kommune. Foreløpige resultater viser at: a) agentbaserte modeller kan brukes til å simulere utvikling i sosioøkonomiske variabler og b) de relevante simuleringene kan danne grunnlag for evalueringer og scenario-analyser på lokalt og kommunalt nivå. Agentbaserte modeller kan være et viktig alternativ til tradisjonelle metoder for kommunal planlegging, rådgiving og evaluering. Prosjektet vil bidra til kunnskapsspredning mellom forskningsinstituttet og evaluering- og konsulentbransjen, muligens gjennom å etablere en uavhengig spin-off-bedrift for utvikling av tilsvarende programvarer.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020