Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Inclusive Transition towards Electric Mobility

Alternativ tittel: Inkluderende endringsprosesser for mer elektrisk mobilitet

Tildelt: kr 2,6 mill.

ITEM kartlegger overgangen til elektrisk mobilitet (EM) fra et sosialt-inkluderingsperspektiv. Som grunnlag for forskningen vil prosjektet ta for seg den pågående EM-overgangen i Oslo, Utrecht Bristol og Poznan. Prosjektet har utført dokumentstudier av EM relaterte planprosesser og stakeholder intervju i Oslo, Bristol, Utrecht og Poznan, til å finne ut i hvilken grad utførte og planlagte EM tiltak tar hensyn til sosial rettferdighet. Når det gjelder sosial rettferdighet se vi på distribusjonseffekter, annerkjennelse av ulike behov, og måten av inkludering i beslutningsprosesser. ITEM har kartlagt sosial og geografisk distribusjon av elbileierskap i stor Oslo, og skal videre analysere måten folk benytter/opplever EM, og hvordan beslutningsprosesser om EM slår ut i for sosial inkludering. ITEM vil også undersøke hvem tjener på overgangen (til EM), hvem sine behov som inngår i evalueringsprosessen (annerkjennelse), samt hvem som er med på å ta beslutninger og deres tilnærming for å ta beslutninger. ITEM benytter et delt perspektiv som tar for seg både husholdningene og byutvikling. Det vil undersøke ulikhetene i husholdningenes EM-relaterte behov, evner, beslutningsgrunnlag, tilgjengelighet og daglig mobilitet. Prosjektet vil innhente tilbakemelding fra relevante interessenter til å produsere kunnskap om hvordan en inkluderende EM-overgang kan bidra til å styrke planleggingsprosessene tilknyttet både bærekraft og tilgjengelighet. Gjennom tett samarbeid med beslutningstakerne og mobilitetstilbydere, vil prosjektet evaluere effektene av ulike scenarier for overgang til EM, hvor det vil undersøkes forskjellige kombinasjoner av løsninger, heriblant delte og private elektriske biler, el-sykler og el-sparkesykler. Prosjektet benytter en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder som knytter sammen geografi, reiseadferd, preferanser og arealplaner. Gjennom å knytte sammen disse forholdene vil prosjektet bidra gjennom å identifisere tiltak for en mest mulig inkluderende overgang til EM. Prosjektet vil også adressere prosessen med å ta i bruk EM-tiltakene inn i by-nettverket. Samlet sett vil prosjektet ta for seg det følgende: -EM bruk og erfaringer, -Effektiviteten av tiltak fra et strategisk perspektiv, -Mulige effekter på tvers av forskjellige grupper gitt innbyggernes behov, holdninger og politiske prosesser.

European cities’ attempts to accelerate the electric mobility (EM) transition are generating environmental benefits and enhancing economic viability. Unclear is how socially just these attempts and their outcomes are in terms of who benefits (distribution), whose needs are considered (recognition), and who gets to decide and how (participation). The proposed research will advance inclusive EM transitions on the urban scale through a dual perspective on households and urban policy. It will examine inequalities in households’ EM-related needs, capabilities, decision-making, accessibility and everyday mobility. It will also analyse how and to what extent EM policies take the aforementioned distribution, procedure (participation) and recognition dimensions into account. It will finally co-produce understandings of how urban and transport planning goals regarding sustainability and accessibility can be strengthened through inclusive EM transition processes. In close collaboration with policymakers and mobility service providers, the project will consider shared and owned/leased electric cars, E-bikes and E-scooters, comparing transition processes in Oslo, Utrecht, Bristol and Poznan. Ultimately, the project aims to bring about a shift in how EM policies and services at the urban scale are developed, implemented and delivered, so that urban EM transition pathways are not only accelerated but also become as inclusive as possible.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025