Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Innovative strategies for cell wall disruption towards enhanced extraction and digestibility of value-added microalgal bioactives

Alternativ tittel: Innovative strategier for celleveggforstyrrelser mot forbedret ekstraksjon og fordøyelighet av verdiskapende mikroalgal bioaktive

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327249

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Celleveggforstyrrelse av mikroalager er et kritisk første skritt for utvinning og økt fordøyelse / biotilgjengelighet av viktige forbindelser som lipider og proteiner for akvakulturmat / råstoff, pigmenter, vitaminer og forbindelser med høy merverdi som Astaxanthin (rødt pigment som brukes i laksefôr). Konvensjonelle metoder for forstyrrelse av cellevegger, for eksempel mekanisk skjæring eller varmebehandling med organiske løsningsmidler, utgjør miljø-/helserisiko og kan forårsake denaturering/transformasjon av bioaktive midler, i tillegg til lavt ekstraksjonsutbytte og høyt energiforbruk. I samarbeid med ELEA GmbH, Tyskland, utvikler Nofima et nytt innovativt konsept for celleveggforstyrrelser basert på den kombinerte anvendelsen av Cold Plasma og Pulsed Electric-field. Kombinasjonen av disse to innovative teknologier ble vist å øke utvinningsutbyttet av proteiner og pigmenter fra Chlorella betydelig, en av mikroalger med den mest stive celleveggstrukturen. DISRUPT er den videre utviklingen og optimaliseringen av denne nye celleveggforstyrrelsesmetoden for behandling av algebiomasse. DISRUPT vil gi nødvendig nøkkelinformasjon om potensialet i konseptet for celleveggforstyrrelser og vil etablere grunnlaget for en ny applikasjon til FORNY-programmet i 2021 som vil omfatte en oppskalering av produksjonsmetodene, utvidet screening av biomasseressursene og produksjon av en pilotenhet for biomassebehandling.

-

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Anvendt forskningAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Miljø og naturmangfoldMarint arealbruk og arealendringMarinHavbrukBioøkonomiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Fornyelse i offentlig sektorKommersialiseringMarinMarint arealbruk og arealendringBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningHavbrukLTP2 Helse, forebygging og behandlingDelportefølje Klima og miljøMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMatMat - Blå sektorMarinHelseHavbrukFôr og ernæringBransjer og næringerVareproduserende industriUtviklingsarbeidPortefølje LivsvitenskapLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)MatMat, helse og velværePortefølje Industri og tjenestenæringerMiljø og naturmangfoldMarinMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje HelseLTP2 HavBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBioteknologiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerHelsenæringenPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMatPortefølje Muliggjørende teknologierAvanserte produksjonsprosesserBioteknologiMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje HavMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Marine bioressurser og havforvaltning